Výběrové řízení na  vedoucí/vedoucího Katedry skladby HAMU

Děkan Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje  výběrové řízení na vedoucí/vedoucího Katedry skladby Hudební a taneční fakulty AMU v Praze a zároveň na místo akademické pracovnice/akademického pracovníka - pedagoga pro výuku studijního programu této katedry. 
 
Požadavky: odborné vzdělání v oboru, ukončené habilitační řízení, nejméně pětiletá souvislá pedagogická činnost v oboru na některé vysoké škole, prokazatelná odpovídající oborová erudice, znalost anglického jazyka (psaná i mluvená forma), znalost finančního a personálního managementu na úrovni katedry či jiného srovnatelného pracoviště, organizační zdatnost, samostatnost, flexibilita, schopnost vést kolektiv, občanská bezúhonnost.

Výběrové řízení bude mít formu osobního pohovoru se členy komise, kdy kandidát především představí svojí koncepci rozvoje katedry, která by měla obsahovat zejména popis personální politiky, představu o rozvoji pedagogické činnosti a s tím spojené výuky a výhled rozvoje v dalších možných oblastech.

Přihlášky spolu s:

zašlete či osobně předejte nejpozději do 3. dubna 2023 na:
sekretariát děkana 
Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze
Malostranské nám. 13 
118 00 Praha 1.

Platové zařazení podle vnitřního mzdového předpisu AMU.

Rozsah úvazku: 1,0 (výše úvazku se skládá ze dvou částí – podílu odpovídající pedagogické činnosti na fakultě a podílu odpovídající agendě vedoucího katedry)

Nástup k 1. 7. 2023

Výběrové řízení proběhne poslední týden v dubnu či první týden v květnu 2023.
                
prof. Ivan Klánský
děkan HAMU                                    
 

----------------------
Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU a dále § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

Zasláním životopisu uchazeč/ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Více informací o nakládání AMU s osobními údaji, můžete najít na https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju/.

1. březen 2023

Přílohy:

vzor-prihlaska-k-vyberovemu-rizeni.doc (42.5 KB)


.