Výběrové řízení na pedagogické místo v oboru Jazzová hudba se specializací výuky hra na saxofon


Děkan Hudební a taneční fakulty AMU vypisuje výběrové řízení na pedagogické místo v oboru Jazzová hudba se specializací výuky hra na saxofon.

Požadavky: 
- vysokoškolské hudební vzdělání v oboru,
- minimálně 5letá pedagogická praxe v oboru na vysoké škole,
- prokazatelná umělecká praxe

Výběrové řízení bude zahrnovat:
- pedagogickou ukázku výuky (modelového studenta zajistí HAMU), pro níž si uchazeč připraví nácvik jazzového standardu + soubor technických cvičení pro rozehrání, s tím, že v průběhu výběrového řízení bude v kompetenci komise z těchto disciplín vybrat.
- pohovor s kandidátem o jeho koncepci výuky

Přihlášky doplněné: 
- životopisem, 
- přehledem odborné a pedagogické činnosti, 
- doklady o vzdělání,
- koncepcí výuky 

zašlete či osobně předejte nejpozději do 14. dubna 2023 na:
sekretariát děkana 
Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze
Malostranské nám. 13 
118 00 Praha 1.

Platové zařazení podle vnitřního mzdového předpisu AMU.
Rozsah úvazku: 0,5 
Nástup k 1. 10. 2023

Výběrové řízení proběhne v první polovině května 2023.


prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

--------------------------

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU a dále § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

Zasláním životopisu uchazeč/ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Více informací o nakládání AMU s osobními údaji, můžete najít na https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju/.

13. březen 2023

Přílohy:

vzor-prihlaska-k-vyberovemu-rizeni.doc (42.5 KB)


.