Výběrové řízení na pozici tajemníka/tajemnice Hudební a taneční fakulty AMU

Děkan Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze vypisuje výběrové řízení na pozici tajemníka/tajemnice Hudební a taneční fakulty AMU (HAMU).

Požadavky:

Popis hlavních pracovních činností:
Tajemnice/tajemník řídí fakultu v oblasti finančních záležitostí, administrativy, provozu a správy, nakládá s majetkem svěřeným fakultě, sestavuje a kontroluje rozpočet fakulty, připravuje podklady pro rozdělování finančních prostředků a sleduje jejich čerpání, koordinuje investice do rozvoje fakulty, zastupuje fakultu ve věcech obchodních, správních a občanskoprávních v rozsahu pověření děkana.

Výběrové řízení bude mít formu osobního pohovoru se členy komise, kdy uchazečka/uchazeč především slovně doplní své CV a rozvede motivační dopis.

Nabízíme:

Přihlášky spolu s:

zašlete e-mailem na adresu jitka.komrsova@hamu.cz nejpozději do 15. 6. 2023

Platové zařazení podle vnitřního mzdového předpisu AMU.
Rozsah úvazku: 1,0 

Nástup k 1. 8. 2023, případně dle dohody


Výběrové řízení proběhne v úterý 20. 6. 2023 v prostorách Hudební a taneční fakulty AMU.

Praha, 15. 5. 2023                


prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

----------------------------------
Zasláním životopisu uchazeč/ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Více informací o nakládání AMU s osobními údaji, můžete najít na https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju/
 

15. květen 2023

Přílohy:

vzor-prihlaska-k-vyberovemu-rizeni_tajemnik-ce.doc (43.0 KB)


.