Volné pracovní místo referenta/ky správního úseku – referenta/ky majetku HAMU


Děkan Hudební a taneční fakulty AMU nabízí volné pracovní místo referenta/ky správního úseku – referenta/ky majetku Hudební a taneční fakulty AMU v Praze


Požadavky: 

V rámci osobního pohovoru se členy komise uchazečka/uchazeč především slovně doplní své CV a rozvede motivační dopis.

Nabízíme:

Přihlášky spolu s:

zašlete e-mailem na adresu jitka.komrsova@hamu.cz nejpozději do 12. 6. 2023

Platové zařazení podle vnitřního mzdového předpisu AMU.
Rozsah úvazku: 1,0 
Nástup k 15. 7. 2023, případně dle dohody

Pohovory proběhnou ve čtvrtek 22. 6. 2023 v dopoledních hodinách v prostorách Hudební a taneční fakulty AMU.

Praha, 22. 5. 2023                
prof. Ivan Klánský, děkan HAMU
 

22. květen 2023

Přílohy:

vzor-prihlaska-k-vyberovemu-rizeni_majetkář-ka.doc (42.5 KB)


.