Výběrové řízení na místo vedoucí/vedoucího katedry skladby Hudební a taneční fakulty AMU v Praze

 

Děkan Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucí/vedoucího katedry skladby Hudební a taneční fakulty

Požadavky:

 

Výběrové řízení bude zahrnovat osobní pohovor se členy komise - kandidát především představí svojí koncepci rozvoje katedry, která by měla obsahovat zejména řešení personální situace, představu o rozvoji pedagogické činnosti a s tím spojené výuky a výhled rozvoje v dalších možných oblastech.

 

Přihlášky se všemi náležitostmi zasílejte nejpozději do 15. 4. 2019 včetně na adresu:
Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze
sekretariát děkana
Malostranské nám. 13
118 00 Praha 1

 

Náležitosti přihlášky:


Předpokládaný termín konání výběrového řízení – první půlka května 2019

Nástup k 1. 10. 2019

Platové zařazení a přiznání odpovídajícího příplatku podle vnitřního mzdového předpisu AMU.

Rozsah úvazku: 1,0

 

V Praze 14. 3. 2019
prof. Ivan Klánský, děkan HAMU


 

14. březen 2019