Výběrové řízení na administrativní pozici na mezinárodním oddělení HAMU

 

Děkan Hudební a taneční fakulty AMU v Praze vypisuje výběrové řízení na administrativní pozici na mezinárodním oddělení HAMU 

 

Požadavky: středoškolské vzdělání, anglický jazyk na úrovni C1 (nepožadujeme certifikát), znalost akademického a uměleckého prostředí

Výběrové řízení bude zahrnovat pohovor s kandidátem.

Přihlášky doplněné životopisem a doklady o vzdělání zašlete nejpozději do 9. 5. 2019 včetně na adresu:
Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze
sekretariát děkana
Malostranské nám. 13
118 00 Praha 1

 

Platové zařazení podle vnitřního mzdového předpisu AMU.

Rozsah úvazku: 0,4

Předpokládaný nástup k 1. 9. 2019

Výběrové řízení proběhne v druhé polovině května 2019.

                                                                                  

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

9. duben 2019