Výběrové řízení na pedagogické místo v oboru nonverbální divadlo se specializací Základy autorské tvorby a Jevištní řeč – herecká výchova

 

Děkan Hudební a taneční fakulty AMU vypisuje výběrové řízení na pedagogické místo v oboru

nonverbální divadlo se specializací Základy autorské tvorby a Jevištní řeč – herecká výchova

 

 

Požadavky: odborné vysokoškolské vzdělání v oboru, praxe v oboru, doložená přehledem dosavadní činnosti a pedagogické praxe.

 

Výběrové řízení bude zahrnovat:

- ukázka pedagogické práce s modelem (model bude student HAMU v Praze)

- představení vlastní koncepce výuky

- pohovor s kandidátem

 

Přihlášky doplněné životopisem, přehledem odborné a pedagogické činnosti a doklady o vzdělání zašlete nejpozději do 20. 5. 2019 na adresu sekretariát děkana, Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze, Malostranské nám. 13, 118 00 Praha 1.

 

Platové zařazení podle vnitřního mzdového předpisu AMU.

Rozsah úvazku: 0,5

Nástup k 1. 10. 2019

Výběrové řízení proběhne ve druhé polovině června 2019.

 

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

16. duben 2019