Výběrové řízení na pedagogické místo v oboru POZOUN

Děkan Hudební a taneční fakulty AMU

vypisuje výběrové řízení na pedagogické místo v oboru POZOUN

 

Požadavky: odborné vzdělání v oboru, praxe v oboru doložená ukázkami nahrávek, pedagogická praxe.

 

Výběrové řízení bude zahrnovat:

- umělecký výkon kandidáta:

a) povinná skladba Frank Martin Ballade

b) volitelná skladba z období baroka až klasicismu

- ukázku pedagogické práce s modelem (modelem bude student HAMU)

- pohovor s kandidátem.

 

Přihlášky doplněné životopisem, přehledem odborné a pedagogické činnosti a doklady o vzdělání zašlete nejpozději do 16. srpna 2019 na adresu sekretariát děkana, Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze, Malostranské nám. 13, 118 00 Praha 1.

 

Platové zařazení podle vnitřního mzdového předpisu AMU.

Rozsah úvazku: 0,5.

 

Nástupu k 1. 10. 2019

Výběrové řízení proběhne ve druhé polovině září 2019.

prof. Ivan Klánský, děkan HAMU

11. červen 2019