VYJÁDŘENÍ PODPORY REKTORKY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE INGEBORG RADOK ŽÁDNÉ K MANŽELSTVÍ PRO VŠECHNY

Ráda bych veřejně vyslovila svou podporu přijetí zákona manželství pro všechny. Vnímám tento požadavek jako symbolickou a významnou podporu svobody a rovnosti v důstojnosti a právech v souladu s Listinou základních práv a svobod. Jako rektorka Akademie múzických umění v Praze jsem přesvědčena, že i řada mých kolegů a kolegyň podporuje snahu změnit myšlení a vnímání společnosti tak, aby byla odstraněna znevýhodnění či nerovnosti ze všech oblastí našeho života.

15. listopadu 2023