Feedback

Napište nám vaší zpětnou vazbu na nový webVýroční zprávy, dlouhodobé záměry

V letech 2011 - 2015 byly zprávy o činnosti fakult součástí zprávy o činnosti celé AMU.