Zápisy z jednání

INFO

Zápisy disciplinární a stipendijní komise a ze zasedání kateder a kolegií najdete na intranetu (po přihlášení).