UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK NA STÁTNICE Z PEDAGOGICKÉ ZPŮSOBILOSTI JE 30.4.

test perexu

STÁTNICE Z PEDAGOGICKÉ ZPŮSOBILOSTI

 
Termíny státních zkoušek z pedagogické způsobilosti jsou stanoveny na 25.5., 31.5. a 7.6. (vždy od 8:30 hod.). Na zkoušky se hlaste osobně na studijním oddělení, nebo v případně nutnosti emailem na studijni@hamu.cz nejpozději do 30.4.2017.
 
Pro připuštění k státní zkoušce z ped. způsobilosti je nutné splnění předmětů psychologie, pedagogika a didaktika/vyučovatelská praxe. V případě zvýšeného zájmu o vykonání státnic z ped. způsobilosti budou ke zkouškám přednostně připuštěni studenti, kteří v letošním akademickém roce ukončují studium bakalářského nebo magisterského programu.
 
Pro volbu termínu doporučujeme konzultovat vašeho pedagoga didaktiky. O přihlášení ke zkoušce prosím rovněž informujte vedoucího vaší katedry nebo příslušnou referentku katedry.

6. dubna 2017