Věda, výzkum, rozvoj

Oddělení odpovídá za vědeckovýzkumné a rozvojové projekty. Poskytuje poradenství, stejně jako řízení, ve vztahu k žádostem o interní, externí a mezinárodní financování.

Kontakt

doc. MgA. Sylva STEJSKALOVÁ, Ph.D.

proděkanka pro vědu, výzkum a inovace, mezinárodní vztahy Telefon: 234 244 169 Detail osoby
Foto