Granty na fakultě

INFO

Veškeré žádosti o externí granty (Např. Nadace, MK, MHMP atd.) podávané jménem AMU se podávají prostřednictvím fakultních projektových manažerek HAMU nejméně 10 dnů před uvedeným termínem. 

Aktuality

Kontakty

doc. MgA. Sylva STEJSKALOVÁ, Ph.D.

proděkanka pro vědu, výzkum a inovace, mezinárodní vztahy a lidskou důstojnost a rovné zacházení Telefon: 234 244 169 Detail osoby
Foto

Ing. Kamila MIKEŠOVÁ

projektový manažer: Projektová soutěž DKR, CRP, PRSŘ, NPO Telefon: 234 244 130 Detail osoby
Foto

Silvie DEMARTINI

projektový manažer: externí poskytovatelé (umělecké, rozvojové a zahraniční projekty) Telefon: 234 244 105 Detail osoby
Foto

MgA. Mgr. Daniela MACHOVÁ, Ph.D.

administrativní podpora grantů, RIV, SGS, fakultní manažer - Excellent Telefon: 234 244 110 Detail osoby
Foto

Martina FIŠEROVÁ

projektová manažerka OP JAK Detail osoby
Foto

Poslední podpořené projekty

Výukový modul: Interpretační a teoretické znalosti varhanní literatury a varhanních nástrojů napříč stylovými obdobími (M. Trzaskalik-Wyrva, M. Rost, K. Urbaniak, N. Laube)

Ministerstvo kultury ČR, podpořený projekt NPO
Rok 2024

Flying, Partnering and Ensemble States s tanečníkem, pedagogem a choreografem Scottem Wellsem

Ministerstvo kultury ČR, podpořený projekt NPO
Rok 2024

Výukový modul s Lukasem Ligetim

Ministerstvo kultury ČR, podpořený projekt NPO
Rok 2024

SIMONE RUBINO – Sólová (a komorní) interpretace na bicí nástroje

Ministerstvo kultury ČR, podpořený projekt NPO
Rok 2024

Chords, melodies: with Marc Sabat about harmony and rational intonation (Akordy, melodie: s Marcem Sabatem o harmonii a racionální intonaci)

Ministerstvo kultury ČR, podpořený projekt NPO
Rok 2023

Tvůrčí zdroje choreografa: Tvorba komplementárního díla a Aplikace SRT (Skinner Release techniky) v choreografii pod vedením Andreje Kalinky a Lizzy Le Quesne

Ministerstvo kultury ČR, podpořený projekt NPO
Rok 2023-2024

Nové metody v současném tanci (Multi-partnering, Flying Low a Passing Through s lektory L. Balážovou MM , S. M. Marínem a M. Herichem)

Ministerstvo kultury ČR, podpořený projekt NPO
Rok 2023-2024

Dramaturgie fyzického divadla: prof. Robert Reid, MgA. Marek Turošík, Ph.D., Henri Bruère Dawson

Ministerstvo kultury ČR, podpořený projekt NPO
Rok 2023-2024

Metodika výuky typů lidových párových tanců improvizačního charakteru pod vedením Lenky Konečné

Ministerstvo kultury ČR, podpořený projekt NPO
Rok 2023-2024

Ludovica Mosca - španělské, portugalské a italské vlivy v sonátách Domenica Scarlattiho

Ministerstvo kultury ČR, podpořený projekt NPO
Rok 2023

Relaxation techniques for violinists

MŠMT, podpořený projekt Projektová soutěž
Rok 2023

Poetic body – qualitative comparative evaluation research of physical training of J. Lecoq and V. Meyerhold

MŠMT, podpořený projekt Projektová soutěž
Rok 2023

Improvizace jako choreografický, autorský a tvůrčí princip

MŠMT, podpořený projekt Projektová soutěž
Rok 2021-2023

SVÁR TEORIE S PRAXÍ ? 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, podpořený projekt IP DKR
Rok 2022

ZKVALITNĚNÍ VÝUKY NA HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTĚ AMU POMOCÍ SADY MISTROVSKÝCH KLARINETŮ FIRMY SEGGELKE ZE DŘEVA BOXWOOD (Ev. č.: PR22/50247)

ČEZ, podpořený projekt Podpora regionů
Rok 2022

Mikrointervaly v systému přirozeného ladění a jejich psychologické aspekty

MŠMT, podpořený projekt Projektová soutěž
Rok 2021-2022

Ekonomické aspekty a komodifikace tanečního umění, produkce a vzdělání

MŠMT, podpořený projekt Projektová soutěž
Rok 2021-2022

Application of Semi-occluded vocal tract and neuromuscular electrical stimulation for professional voice user

MŠMT, podpořený projekt Projektová soutěž
Rok 2021-2022

Úvod do problematiky nonverbálního divadla

MŠMT, podpořený projekt Projektová soutěž
Rok 2019-2022

Historické varhany, prostředky pro uchování a restaurování jejich zvuku a komplexní hudebně akustický a památkový výzkum jako součást národní identity a kulturního dědictví v ČR

Ministerstvo kultury ČR, podpořený projekt NAKI II
Rok 2018–2022

Podpora profesionální praxe

HAMU, podpořený projekt Fakultní podpora nadaných studentů
Rok 2021

Klip, který pomáhá

HAMU, podpořený projekt Fakultní podpora nadaných studentů
Rok 2021

Festivaly a přehlídky

MŠMT, podpořený projekt Centrální rozvojové projekty
Rok 2021

Nová generace

AMU, podpořený projekt Vnitřní soutěž AMU
Rok 2019

Nevěsta pro Dana - repríza

AMU, podpořený projekt Vnitřní soutěž AMU
Rok 2019

Ensemble Terrible

AMU, podpořený projekt Vnitřní soutěž AMU
Rok 2019

Koncert proti totalitě 2019

AMU, podpořený projekt Vnitřní soutěž AMU
Rok 2019

Výměnný orchestrální koncert Praha-Liverpool

AMU, podpořený projekt Vnitřní soutěž AMU
Rok 2019

KAFFEEKLATSCH JAKO VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

AMU, podpořený projekt Vnitřní soutěž AMU
Rok 2018

COSÌ FAN TUTTE

AMU, podpořený projekt Vnitřní soutěž AMU
Rok 2018

Zkvalitnění výuky studentů oboru Hra na lesní roh

ČEZ, podpořený projekt Podpora regionů
Rok 2017

Zvukoprostor – prostorozvuk. Nové pohledy na prostorovou existenci zvuku jako tvůrčího média

AMU, podpořený projekt Projektová soutěž AMU
Rok 2017

HAMU a vůdčí osobnosti české hudební teorie a pedagogiky

AMU, podpořený projekt Projektová soutěž AMU
Rok 2017

Zkvalitnění výuky studentů oboru Zvuková tvorba - podpora nových technologií ve výuce

ČEZ, podpořený projekt Podpora regionů
Rok 2017