Feedback

Napište nám vaší zpětnou vazbu na nový webGranty na Fakultě

INFO

Veškeré žádosti o granty podávané jménem AMU se podávají prostřednictvím fakultních grantových referentek HAMU nejméně 10 dnů před uvedeným termínem.


Aktuality


Kancelář pro vědu, výzkum a projekty (VV+P) poskytuje organizační a administrativní podporu akademickým pracovníkům školy a studentům všech stupňů studia při zpracování grantových projektů.

Mezi hlavní aktivity Kanceláře pro vědu, výzkum a projekty patří:

 • Evidence, metodická podpora  a administrace grantových projektů (administrace a analýza grantových projektů, kontrola financování a čerpání prostředků běžících projektů, řešení problematiky smluv)
 • Monitoring externích grantových možností
 • Vnitřní grantová soutěž  VGS – příprava a organizace soutěže, kontrola průběhu a čerpání prostředků, kontrola dodržování pravidel, vyhodnocení  
 • Studentská grantová soutěž SGS - příprava a organizace soutěže, kontrola průběhu a čerpání prostředků, kontrola dodržování pravidel, vyhodnocení  
 • Projektová soutěž PS (DKR) - příprava a organizace soutěže, kontrola průběhu a čerpání prostředků, kontrola dodržování pravidel, vyhodnocení  
 • Zpracovávání podkladů o fakultní grantové činnosti pro prorektora pro vědu, výzkum a projekty AMU
 • Správa databáze grantů VERSO
 • Příprava podkladů pro vkládání do databáze RIV
 • Aktivní spolupráce s rektorátním oddělením pro V+V a P
 • Administrativní podpora Fakultní grantové komise
 • Administrativní podpora Fakultní výběrové komise
 • Administrativní podpora/asistence při přípravě projektových žádostí
 • Kontrola průběhu a čerpání svěřené grantové agendy (od podání žádostí až po ukončení projektů závěrečnou zprávou)

Kontakty

MgA. Irvin VENYŠ, Ph.D.

proděkan pro pedagogické záležitosti, vědu, výzkum, inovace, mezinárodní vztahy

E-mail: irvin.venys@hamu.cz
Telefon: 234 244 133
Detail osoby

Ing. Kamila MIKEŠOVÁ

administrativní zajištění SGS, VGS, CRP, Projektové soutěže DKR

E-mail: kamila.mikesova@hamu.cz
Telefon: 234 244 130
Detail osoby

Ing. Andrea ZÍKOVÁ

administrativní zajištění externích grantů, studentské části VGS

E-mail: andrea.zikova@hamu.cz
Telefon: 234 244 105, +420 778 111 770
Detail osoby

Ing. Daniela KAVANOVÁ

administrativní zajištění RIV a CRP Festivaly

E-mail: daniela.kavanova@hamu.cz
Telefon: 234 244 125
Detail osoby

Poslední podpořené projektyZvukoprostor – prostorozvuk. Nové pohledy na prostorovou existenci zvuku jako tvůrčího média.

AMU, grantový program Projektová soutěž AMU

Rok
2017

HAMU a vůdčí osobnosti české hudební teorie a pedagogiky

AMU, grantový program Projektová soutěž AMU

Rok
2017

Zkvalitnění výuky studentů oboru Hra na lesní roh

ČEZ, grantový program Podpora regionů

Rok
2017

Zkvalitnění výuky studentů oboru Zvuková tvorba - podpora nových technologií ve výuce

ČEZ, grantový program Podpora regionů

Rok
2017