Granty na Fakultě

INFO

Veškeré žádosti o externí granty (Např. Nadace, MK, MHMP atd.) podávané jménem AMU se podávají prostřednictvím fakultních projektových manažerek HAMU nejméně 10 dnů před uvedeným termínem. 


Aktuality

19.01.2022

Granty

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE HAMU PRO ROK 2022 - PŘIHLÁŠKY DO 18. 2. 2022

 

19.01.2022

Granty

Vyhlášení 3. výzvy grantové soutěže Excellent pro doktorandy

 

18.10.2021

Granty

Vyhlášení Studentské grantové soutěže (SGS) pro rok 2022

 

18.10.2021

Granty

Vyhlášení Projektové soutěže DKR pro rok 2022

 

15.09.2021

Granty

Vyhlášení 2. výzvy grantové soutěže Excellent – přihlášky do 4. 10. 2021

 

16.04.2021

Granty

Vyhlášení 3. kola Studentské grantové soutěže HAMU pro rok 2021 - přihlášky do 20. 5. 2021

 

30.03.2021

Granty

Prodloužení 2. kola SGS HAMU pro rok 2021 - přihlášky do 6.4.2021

 

02.03.2021

Granty

Vyhlášení 1. výzvy grantové soutěž EXCELLENT - přihlášky do 31. 3. 2021

 

17.02.2021

Granty

Fakultní projektová soutěž 2021 - přihlášky do 19. 3. 2021

 

16.01.2020

Granty

Vyhlášení 2. kola Studentské grantové soutěže HAMU pro rok 2020 - přihlášky do 20. 2. 2020 do 12 hod

 

09.12.2019

Granty

Vyhlášení VGS HAMU pro rok 2020 – termín pro odevzdání přihlášek: 10. 2. 2020 do 10:30 hod

 

29.11.2019

Granty

Nový okruh pro studentskou mezifakultní spolupráci - termín pro odevzdávání přihlášek: 17. 1. 2020 do 16 hod

 

15.10.2019

Granty

Vyhlášení Studentské grantové soutěže SGS HAMU pro rok 2020 - termín pro odevzdání přihlášek: 14. 11. 2019 do 13 hod

 

15.10.2019

Granty

Vyhlášení Projektové soutěže PS DKR AMU pro rok 2020 - termín pro odevzdání přihlášek: 25. 11. 2019 ve 13 hod

 

04.02.2019

Granty

Vyhlášení 2. kola Projektové soutěže DKR AMU pro rok 2019 - termín pro odevzdání přihlášek: 28. 2. 2019 do 12 hod

 

17.01.2019

Granty

Vyhlášení 2. kola SGS HAMU pro rok 2019 - termín odevzdání přihlášek: 12.2. 2019 do 12 hod

 

04.01.2019

Granty

Vyhlášení VGS pro rok 2019 - termín odevzdání přihlášek: 4. 2. 2019 do 12 hod

 

12.10.2018

Granty

Vyhlášení Projektové soutěže AMU (DKR) 2019

 

12.10.2018

Granty

Vyhlášení Studentské grantové soutěže 2019

 

22.02.2018

Granty

Zápis z hlasování per rollam Fakultní grantové komise HAMU ze dne 20. 2. 2018

 

12.02.2018

Granty

Sběr podkladů a údajů pro RIV za rok 2017

 

12.12.2017

Granty

Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise HAMU ze dne 5. 12. 2017

 

22.11.2017

Granty

Vnitřní grantová soutěž pro rok 2018 - 1. kolo

 

19.10.2017

Granty

Nadace Leoše Janáčka - termín podání žádostí

16.08.2017

Granty

OSA - termín podání žádostí

 

15.08.2017

Granty

Nadace Leoše Janáčka - termín podání žádostí

 

11.07.2017

Granty

Nadace Život umělce - 3. výzva

 


Kancelář pro vědu, výzkum a projekty (VV+P) poskytuje organizační a administrativní podporu akademickým pracovníkům školy a studentům všech stupňů studia při zpracování grantových projektů.

Mezi hlavní aktivity Kanceláře pro vědu, výzkum a projekty patří:

 • Evidence, metodická podpora  a administrace grantových projektů (administrace a analýza grantových projektů, kontrola financování a čerpání prostředků běžících projektů, řešení problematiky smluv)
 • Monitoring externích grantových možností
 • Vnitřní grantová soutěž  VGS – příprava a organizace soutěže, kontrola průběhu a čerpání prostředků, kontrola dodržování pravidel, vyhodnocení  
 • Studentská grantová soutěž SGS - příprava a organizace soutěže, kontrola průběhu a čerpání prostředků, kontrola dodržování pravidel, vyhodnocení  
 • Projektová soutěž PS (DKR) - příprava a organizace soutěže, kontrola průběhu a čerpání prostředků, kontrola dodržování pravidel, vyhodnocení  
 • Zpracovávání podkladů o fakultní grantové činnosti pro prorektora pro vědu, výzkum a projekty AMU
 • Správa databáze grantů VERSO
 • Příprava podkladů pro vkládání do databáze RIV
 • Aktivní spolupráce s rektorátním oddělením pro V+V a P
 • Administrativní podpora Fakultní grantové komise
 • Administrativní podpora Fakultní výběrové komise
 • Administrativní podpora/asistence při přípravě projektových žádostí
 • Kontrola průběhu a čerpání svěřené grantové agendy (od podání žádostí až po ukončení projektů závěrečnou zprávou)

Kontakty

doc. MgA. Irvin Venyš, Ph.D.

proděkan pro pedagogické záležitosti, vědu, výzkum, inovace, mezinárodní vztahy

E-mail: irvin.venys@hamu.cz
Telefon: 234 244 133
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Irvin VENYŠ, Ph.D.

Ing. Kamila Mikešová

projektový manažer - SGS, FPS, CRP, Projektová soutěž DKR

E-mail: kamila.mikesova@hamu.cz
Telefon: 234 244 130
Detail osoby
Bez obrázku

Silvie Demartini

projektový manažer - externí granty

E-mail: silvie.demartini@famu.cz
Telefon: 234 244 105
Detail osoby
Bez obrázku

Ing. Jan Vanda

projektový manažer - externí granty výzkumného centra hudební akustiky MARC

E-mail: jan.vanda@hamu.cz
Telefon: 234 244 131
Detail osoby
Bez obrázku

MgA. Daniela Machová

administrativní podpora grantů, RIV, fakultní manažer – Excellent, pedagogická část FPS

E-mail: daniela.machova@hamu.cz
Telefon: 234244110
Detail osoby
FOTO MgA. Daniela MACHOVÁ

Poslední podpořené projekty

Nová generace

AMU, podpořený projekt Vnitřní soutěž AMU

Rok
2019

Nevěsta pro Dana - repríza

AMU, podpořený projekt Vnitřní soutěž AMU

Rok
2019

Ensemble Terrible

AMU, podpořený projekt Vnitřní soutěž AMU

Rok
2019

Koncert proti totalitě 2019

AMU, podpořený projekt Vnitřní soutěž AMU

Rok
2019

Výměnný orchestrální koncert Praha-Liverpool

AMU, podpořený projekt Vnitřní soutěž AMU

Rok
2019.