SIMONE RUBINO – Sólová (a komorní) interpretace na bicí nástroje

Poskytovatel Ministerstvo kultury ČR
Grantový program NPO
Řešitel doc. Daniel Mikolášek

Cílem projektu je navázat spolupráci s významným, světově renomovaný hudebníkem a pedagogem Simone Rubino a umožnit posluchačům a pedagogům Katedry bicích nástrojů a Katedry skladby HAMU jednak sdílení zkušeností renomovaného interpreta s interpretačním i technickým uchopením soudobých kompozičních směrů a jednak vhled do světových trendů sólové interpretace na bicí nástroje.

Předpokládaným výstupem projektu je realizace třídenního výukového modulu pod vedením výše zmíněného zahraničního lektora, který je určen primárně pro studenty magisterských a doktorských studijních programů  Katedry bicích nástrojů a Katedry skladby HAMU. Úvodní přednáška ve formě semináře doplněná společným “Hands-on“ workshopem a individuálními konzultacemi a masterclasses umožní účastníkům neustrnout ve stereotypech  tuzemského pohledu na danou problematiku a seznámit se s progresivními technikami hry na multiperkuse a melodické bicí nástroje a taktéž s interpretačními přístupy včetně dramaturgie sólových a komorních koncertů bicích nástrojů. Přínosem pro studenty oboru Bicí nástroje, ale i oboru Skladba, je rovněž možnost sdílení zkušeností renomovaného zahraničního interpreta s interpretačním i technickým uchopením soudobých kompozičních směrů. 

Celkové náklady projektu (v Kč): 86 000,-
z toho poskytnutá dotace (v Kč): 60 000,-

Registrační číslo projektu: 0316000002


Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictví Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury, jako vlastníka komponenty: 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru - iniciativa: Status umělce/umělkyně – Výzva č. 316/2023: Hostování zahraničních lektorů pro výuku vysokých škol v oblasti umělecké a kreativní tvorby II.