Výukový modul: Interpretační a teoretické znalosti varhanní literatury a varhanních nástrojů napříč stylovými obdobími (M. Trzaskalik-Wyrva, M. Rost, K. Urbaniak, N. Laube)

Poskytovatel Ministerstvo kultury ČR
Grantový program NPO
Řešitel prof. Jaroslav Tůma

Cílem projektu je navázání spolupráce se čtyřmi světově uznávanými odborníky, pedagogy varhanní hry a organology - Malgorzata Trzaskalik-Wyrwa (PL), Martin Rost (DE), Krysztof Urbaniak (PL), Nathan Laube (USA). Tito byli přizvání Katedrou klávesových nástrojů HAMU k realizaci výukového modulu, který si klade za cíl rozšíření interpretačních i teoretických dovedností studentů magisterského a doktorského studijního programu, konkrétně posluchačů oboru Varhany a organologie. 

Předpokládaným výstupem projektu je realizace výukového modulu, který je založen jak na teoretických přednáškách, tak na navazujících praktických masterclasses (tzn.  individuální práci lektora se studentem na konkrétních skladbách) pod vedením výše uvedených zahraničních lektorů. Studenti a pedagogové Katedry klávesových nástrojů budou díky několikadenním výukovým blokům obohaceni nejen o znalosti z oblasti restaurování konkrétních varhanních nástrojů, ale budou mít také příležitost osvojit si na nich správný způsob interpretace. Pro studenty bude klíčové získání nových znalostí a zkušeností při práci s těmito světovými odborníky, přičemž k lepšímu pochopení celé problematiky bude výuka probíhat převážně mimo HAMU, ve vybraných kostelech na území hl. m. Prahy.

Celkové náklady projektu (v Kč): 318 000,-
z toho poskytnutá dotace (v Kč): 222 000,-

Registrační číslo projektu: 0316000001


Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictví Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury, jako vlastníka komponenty: 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru - iniciativa: Status umělce/umělkyně – Výzva č. 316/2023: Hostování zahraničních lektorů pro výuku vysokých škol v oblasti umělecké a kreativní tvorby II.