Výukový modul s Lukasem Ligetim

Poskytovatel Ministerstvo kultury ČR
Grantový program NPO
Řešitel MgA. Martin Klusák, Ph.D.

Společný projekt Katedry skladby a Katedry bicích nástrojů HAMU si klade za cíl jednak navázat spolupráci s významným, zahraničním, rakousko-americkým skladatelem, bicistou a muzikologem Lukasem Ligetim a jednak jej představit studentům a pedagogům obou kateder v rámci třídenní modulové výuky. Díky této spolupráci budou mít studenti jedinečnou příležitost tvořit a rozvíjet své dosavadní skladatelské a interpretační schopnosti a vědomosti, ať už v rámci plánovaných masterclasses, či během teoretických částí modulů vedených tímto globálně smýšlejícím zahraničním lektorem, technologicky zdatným a vyspělým skladatelem, který je zároveň vynikajícím virtuózem a improvizátorem.

Předpokládaným výstupem projektu je realizace výukového modulu, který cílí primárně na posluchače Katedry skladby a Katedry bicích nástrojů studující v magisterském či doktorském studijním programu, pod vedením výše uvedeného zahraničního lektora. V rámci tohoto výukového modulu sestávajícího z teoretických přednášek a prakticky zaměřených masterclasses a worskhopů lektor kromě své osobní účasti přinese do výuky mj. tato nová témata
-    mosty mezi etnomuzikologií a kreativní/experimentální hudbou,
-    sociopolitický kontext současné mezikulturní hudební situace, 
-    nové možnosti hudební kompozice a interpretace ve spojení s africkými hudebními tradicemi a
 na místě odprezentuje svou vlastní tvorbu a představí jedinečný elektronický nástroj Marimba Lumina. 

Celkové náklady projektu (v Kč): 64 500,-
z toho poskytnutá dotace (v Kč): 45 000,-

Registrační číslo projektu: 0316000003

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictví Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury, jako vlastníka komponenty: 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru - iniciativa: Status umělce/ umělkyně – Výzva č. 316/2023: Hostování zahraničních lektorů pro výuku vysokých škol v oblasti umělecké a kreativní tvorby II.