Flying, Partnering and Ensemble States s tanečníkem, pedagogem a choreografem Scottem Wellsem

Poskytovatel Ministerstvo kultury ČR
Grantový program NPO
Řešitel Mgr. Bohumíra Eliášová, Ph.D./ MgA. Mgr. Andrea Opavská, Ph.D.

Projekt si klade za cíl navázat spolupráci s mezinárodně uznávaným a oceňovaným tvůrcem, americkým tanečníkem, choreografem a pedagogem Scottem Wellsem a pod jeho vedením zrealizovat pro studenty magisterského a doktorského studijního programu Katedry tance několikadenní teoreticko-praktický seminář. Přizvaný lektor je významným představitelem druhé generace kontaktních improvizátorů a představitelů postmoderního tance, zaměřuje na principy kontaktní improvizace a uvědomování si těla v pohybovém dialogu. 

Předpokládaným výstupem projektu je uskutečnění teoreticko-praktického semináře jako přímého tvůrčího dialogu se studenty. V rámci semináře se studenti seznámí s principy a technikami, které podporují pohyb těla v letu. Tyto poznatky a principy se budou aplikovat do partnerského tance a tzv. skupinových zvedaček. Druhá část teoreticko-praktického semináře se zaměří na tvorbu pohybového materiálu a jeho formování do větších celků s respektem ke kompozičním zákonitostem tance v procesu tvorby.

Celkové náklady projektu (v Kč): 71 500,-
z toho poskytnutá dotace (v Kč): 50 000,-


Registrační číslo projektu: 0316000004

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictví Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury, jako vlastníka komponenty: 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru - iniciativa: Status umělce/ umělkyně – Výzva č. 316/2023: Hostování zahraničních lektorů pro výuku vysokých škol v oblasti umělecké a kreativní tvorby II.