Poetic body – qualitative comparative evaluation research of physical training of J. Lecoq and V. Meyerhold

Poskytovatel MŠMT
Grantový program Projektová soutěž
Řešitel Hana Strejčková

Projekt Poetic body – qualitative comparative evaluation research of physical training of J. Lecoq and V. Meyerhold byl realizován jako kvalitativní komparativně-deskriptivní evaluace fyzické průpravy performerů/ herců ve 20. století. Soustředil se na metodologii, na teoretické a praktické roviny týkající se obou zkoumaných schémat, a to Divadelní biomechaniku dle V. E. Mejercholda a Analýzu pohybu J. Lecoqa. Implementace projektových výstupů se promítla do akademické, badatelsko-publicistické a pedagogicko-umělecké oblasti. V rámci projektu se řešitelka aktivně zúčastnila certifikovaného master class „Cesta pedagoga“ pro absolventy Mezinárodní divadelní školy Jacques Lecoq v Paříži a třítýdenního bloku master class pod vedením Mistra G. Bogdanova v Mezinárodním Centru Divadelní Biomechaniky v italské Perugii. Svá badatelská zjištění prezentovala na mezinárodních symposiích v Lublani (The Annual Amfiteater International  Academic Symposium), Moskvě (Education in the City) a na konferenci Teritoria umění. Poznatky shrnula do řady odborných publicistických textů, recenzovaných studií a implementovala do výuky, kterou realizovala mimo jiné na Katedře Nonverbálního divadla HAMU, Univerzitě Palackého v Olomouci a na Moskevské Státní Univerzitě (online).