Improvizace jako choreografický, autorský a tvůrčí princip

Poskytovatel MŠMT
Grantový program Projektová soutěž
Řešitel Mgr.Bohumíra Eliášová, Ph.D.

Předmětem tohoto výzkumného projektu je uchopení problematiky disciplíny improvizace – okamžité kompozice. V návaznosti na disertační práci, Improvizační postupy v současném tanci, se budeme zabývat zkoumáním fenoménu improvizace, a hlavně jejího využití jako jevištní formy během představení, dále uchopení a představení improvizace jako specifické disciplíny, která má svoje principy, podmínky a cíle. Projekt bude řešen v několika rovinách jednak teoretické, experimentálně-praktické a zkušenostně reflektivní. Půjde o teoretickou rešerši dostupných pramenů a zmapování jednotlivých existujících přístupů prostřednictvím rozhovorů s vybranými osobnostmi. Do této části rovněž patří vypracování tří studií, které se podívají na improvizaci jako disciplínu ze tří různých úhlů pohledu. V druhé části uspořádáme workshopy se šesti vybranými osobnostmi, se kterými povedeme rozhovory, které budou součástí výsledné publikace a které budou rovněž uveřejněny v odborných časopisech zabývajících se tancem a improvizací v ČR i zahraničí. Výsledkem bude vydání publikace v češtině a angličtině.