ZKVALITNĚNÍ VÝUKY NA HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTĚ AMU POMOCÍ SADY MISTROVSKÝCH KLARINETŮ FIRMY SEGGELKE ZE DŘEVA BOXWOOD (Ev. č.: PR22/50247)

Poskytovatel ČEZ
Grantový program Podpora regionů
Řešitel doc. Irvin Venyš, Ph.D.

 

Díky finanční podpoře ze strany Nadace ČEZ a finanční spoluúčasti Hudební a taneční fakulty se podařilo pořídit sadu mistrovských klarinetů v ladění in B a in A vyrobených ze dřeva Boxwood, tedy z materiálu, ze kterého se vyráběly klarinety v době, kdy pro tento nástroj psali s nadšením W. A. Mozart, Carl Stamitz, ale i František Vincenc Kramář či Jiří Družecký.

Nástroje s vysokou denzitou materiálu, avšak s velmi nízkým „odporem vzduchu“, jsou velmi specifické lehkostí ozvu a artikulace, a především barvou zvuku. Toto se velmi těžko učí na nástrojích moderního typu z ebenového dřeva, kde tvoření tónu je velmi specifické s vyšší rezistencí, což například u Koncertu pro klarinet W. A. Mozarta vytváří mnohdy spoustu interpretačních chyb a obtíží.
Nástroje z původního materiálu, který je nejhustším z tzv. tvrdých dřevin a zároveň dvakrát lehčí než eben, ze kterého se vyrábí současné moderní klarinety, jsou tedy ideální a zásadní pomůckou k pochopení aspektů hry klasicistních skladeb v jejich
interpretační lehkosti a barevné rozmanitosti.

HAMU se díky pořízení těchto jedinečných klarinetů od německého výrobce Seggelke Klarinetten stala jedinou školou v republice, která umožňuje jak svým posluchačům, tak účastníkům mistrovských tříd z řad veřejnosti, které každoročně probíhají v rámci projektu Pražské klarinetové dny, seznámit se důkladně s ojedinělou interpretační technikou a osobně si ji vyzkoušet při interpretaci dobových skladeb i před veřejností.