Ekonomické aspekty a komodifikace tanečního umění, produkce a vzdělání

Poskytovatel MŠMT
Grantový program Projektová soutěž
Řešitel Lucie Hayashi, Mgr. MgA., Ph.D.

Výzkum si klade za cíl shrnout dosavadní poznatky o ekonomických aspektech tanečního umění v ČR. Naváže na předchozí výzkumy profese tanečníka, postavení tance v kulturní politice a současný diskurz o definici statutu umělce. Rozšíří debatu o definování ekonomického kontextu dalších tanečních profesí (choreograf, pedagog, kritik aj.) i v mezinárodním měřítku. V prvním roce se řešitelky zúčastní mezinárodní konference ICTM, ve druhém poté zorganizují konferenci na půdě HAMU. Záměrem je postihnout historickou a současnou situaci komodifikace tanečního umění a jeho existence v kontextu kulturního kapitálu u nás prostřednictvím uplatnění teoretických konceptů a nástrojů, formulovaných obecně a pro jiné druhy umění.