VYHLÁŠENÍ 2. KOLA STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE HAMU PRO ROK 2022 - PŘIHLÁŠKY DO 18. 2. 2022

 

Studentská grantová soutěž  - https://www.hamu.cz/cs/veda-a-vyzkum/granty/studentska-grantova-soutez-amu/

Přihlášky se podávají do 18. 2. 2022 v elektronické i vytištěné podobě s podpisy projektové pracovnici HAMU Daniele Machové (1026).

19. leden 2022

.