Vyhlášení SGS na rok 2023 - přihlášky do 21.11. 2022 do 13 hod

 

Studentská grantová soutěž  - https://www.hamu.cz/cs/veda-a-vyzkum/granty/studentska-grantova-soutez-amu/

Přihlášky se podávají do 21. 11. 2022 v elektronické i tištěné podobě s podpisy projektové manažerce Daniele Machové (1026).
 

20. říjen 2022

.