Úvod do problematiky nonverbálního divadla

Poskytovatel MŠMT
Grantový program Projektová soutěž
Řešitel doc. MgA. Adam Halaš, Ph.D.

 

Projekt je určen na 4 roky výzkumné činnosti odborného týmu, jehož hlavním cílem je monografie mapující terén současné divadelní avantgardy, zejména pantomimy, fyzického divadla a klaunerie. Pojem nonverbální divadlo je skrytý pod vrstvou konvenčních divadelních žánrů, má však velmi bohatou tradici, ale i nové progresivní směry, které se výrazně prosazují v dalších žánrech performativního umění jako je tanec, balet, činohra nebo současný nový cirkus. Zásadním úkolem je vyjasnění termínů nonverbální a fyzické divadlo, jejichž hlavními atributy jsou specifické herecké techniky a dramaturgie, kdy inscenace většinou nevznikají podle předem daného libreta či scénáře, ale tvoří se postupně, téma se rodí, významy se hledají. Faktor experimentu při tvorbě autorského nonverbálního projektu bude důležitým bodem zkoumání. Monografiie „Úvod do problematiky nonverbálního divadla“ přinese aktuální témata, která mohou ovlivnit současné tvůrce, vyjasnění základních pojmů a zachycení divadelních souvislostí poloviny 20. století až po současnost. Součástí projektu jsou také odborné studie a workshopy.