Podpora profesionální praxe

Poskytovatel HAMU
Grantový program Fakultní podpora nadaných studentů
Řešitel MgA. Eliška Vavříková, Ph.D.

Projekt byl zaměřen na rozšíření a zkvalitnění předmětu autorská tvorba na Katedře nonverbálního divadla o uměleckou praxi studentů v profesionálních podmínkách. Vznik nové inscenace provázela spolupráce s profesionálním souborem Body Voice Band, produkční podpora zajištěná Katedrou produkce DAMU a rezidence v Pertolticích u Plzně. V rámci projektu vytvořili studenti 3. ročníku KND autorskou inscenaci reflektující pandemickou situaci pod vedením režisérek a pedagožek Jaroslavy Šiktancové a Elišky Vavříkové. Premiéra představení Slyšíš mě? se uskutečnila 27. 7. 2021 v rámci na festivalu Léto pod plzeňským nebem. Inscenace se poté adaptovala do vnitřních prostor bude se pravidelně reprízovat ve Venuši ve Švehlovce.