Klip, který pomáhá

Poskytovatel HAMU
Grantový program Fakultní podpora nadaných studentů
Řešitel BcA. Radek Blahuš, DiS.

Cílem projektu bylo natočení audiovizuálního díla pro zviditelnění Nadačního fondu dětské onkologie KRTEK a tím posílení informovanosti společnosti o možnostech pomoci onkologicky nemocným dětem. Společensky odpovědný projekt vznikl za intenzivní spolupráce studentů různých oborů a fakult AMU a absolventů, ale i hudebních konzervatoří a profesionálů z různých oborů. Přispěl tím i k prezentaci klasických hudebních nástrojů široké veřejnosti formou populárního stylu (interpretace skladby Something Just Like This v ojedinělé instrumentální aranži). Producentem videoklipu bylo uskupení RB:BOYS & RADEK BLAHUS, koproducentem HAMU za spolupráce s Českou televizí a finanční podpory řady subjektů. 

 

Klip, který pomáhá

RB:BOYS & RADEK BLAHUS are releasing their debut music video and song by Coldplay - Something Just Like This arranged by Henri Kliment.