Festivaly a přehlídky

Poskytovatel MŠMT
Grantový program Centrální rozvojové projekty
Řešitel prof. Vlastimil Mareš

Projekt Festivaly a přehlídky – prostředek zvyšování kvality umělecké činnosti jako výstupu ze studia a její vzájemné posouzení v oborech múzických umění v roce 2021 reaguje na potřeby obou univerzit v procesu transformace rozvíjet nadále vzájemnou spolupráci a srovnávání tvůrčí činnosti studentů a pedagogů prostřednictvím společných projektů, prezentací, přehlídek, sympozií, festivalů, workshopů, seminářů a peer review hodnocení s vazbou na Registr uměleckých výstupů (RUV), které v úhrnu slouží jako reflexe proměňujících se uměleckých trendů a vedou k inovaci studijních programů ve smyslu ověření Q-ramu.

Řešení projektu v minulých letech prokázalo význam vzájemné spolupráce obou škol. Tu je nutné nadále rozvíjet v oblasti spolupráce s profesionálními – českými i zahraničními aktéry, kteří budou zapojeni do příprav a vlastní realizace festivalů a přehlídek.  Struktura aktérů se v průběhu let mění a jejich zapojení má zejména v případě festivalů a přehlídek specifické zaměření i účel. Vazby na externí aktéry a instituce budou nadále rozvíjeny také prostřednictvím veřejných prezentací pedagogických či studentským uměleckých a vzdělávacích výstupů na českých i mezinárodních přehlídkách a festivalech. Tato prezentace je nedílnou součástí vzdělávacího procesu, a kromě rozvoje spolupráce s profesionálními tělesy pro obě školy, zvyšuje šance studentů na budoucí uplatnění v praxi. Zpětná vazba, kterou studenti i pedagogové získávají, je zároveň důležitou součástí zkvalitňování výukových procesů, které musí reagovat na poptávku a vývoj profesní sféry.