Nová generace

Poskytovatel AMU
Grantový program Vnitřní soutěž AMU
Řešitel Bohumíra Eliášová

Projekt podpořilo grantem Ministerstvo kultury ČR a Hlavní město Praha.

Projekt Nová generace podporuje dialog mezi tancem a fyzickým divadlem a dalšími uměleckými obory i mezi tvůrci navzájem. V rámci představení se setkávali nejen studenti HAMU katedry tance a nonverbálního divadla, ale také interpreti ze stálých souborů či současní nezávislí profesionální tanečníci spolupracující se studenty HAMU. V rámci festivalu Nové generace vzniká cenný kontakt a výměna informací mezi studenty různých uměleckých škol z ČR a zahraničí. V roce 2019 se podařilo uspořádat 7 komponovaných představení, včetně třídenního mezinárodního festivalu. V letošním roce pokračovala spolupráce s divadlem Disk a Studiem ALTA.  Dramaturgie jednotlivých večerů byla vybírána na základě open calls, do kterých se studenti přihlašovali.