Ensemble Terrible

Poskytovatel AMU
Grantový program Vnitřní soutěž AMU
Řešitel Eliška Zamouřilová

Koncerty podpořilo grantem Hlavní město Praha.

Ensemble Terrible je hudební soubor složený ze studentů (instrumentalistů, skladatelů a dirigentů) Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze. Cílem souboru je prezentace hudby 21. století – současné a budoucí a rozšiřování povědomí o ní. Soubor se snaží přivést mladé posluchače k soudobé hudbě a rozšířit jim obzory.

V roce 2019 soubor uspořádal celkem pět koncertů. První akce v roce 2019 se konala 28. dubna 2019 v divadle Alfréd ve Dvoře. Téma koncertu se neslo v duchu vztahů mezi učitelem a žákem. Na letním koncertu, který se uskutečnil 7. srpna 2019 na Starém vyšehradském purkrabství, soubor představil nový koncertní koncept, kdy se snoubí poezie se soudobou hudbou, a nazval jej Contempoetry. Své básně přednesli mladí a nezávislí básníci - Jan Těsnohlídek ml., Tomáš Čada a Anna Prstková. Podzimní koncert s názvem Plugged, který připadl na 8. října 2019, byl ve znamení propojení elektra a soudobé hudby. Závěrečný koncert sezony se uskutečnil 18. listopadu 2019 v Českém muzeu hudby.