Koncert proti totalitě 2019

Poskytovatel AMU
Grantový program Vnitřní soutěž AMU
Řešitel MgA. Irvin Venyš, PhD.

 

Šestý ročník Koncertu proti totalitě se uskutečnil 17. 11. 2019 v Sále Martinů, HAMU v Praze a byl věnován 30. výročí sametové revoluce. Dramaturgie koncertu tradičně představila komorní díla skladatelů, jejichž životy a tvorbu poznamenaly totalitní režimy či byli přímo vystaveni různým formám bezpráví. Na podiu své alma mater se díky koncertu unikátně setkali současní studenti HAMU se svými profesory nebo úspěšnými absolventy a zahraničními hosty.

Z řad pedagogů HAMU se letošního koncertu účastnili: prof. Leoš Čepický, Ivan Klánský, Ondřej Vrabec, Karel Untermüller a Irvin Venyš. Mezi vystupujícími studenty byli Markéta Domikusová, Liliana Dulanská, Miriam Magdalena Haniková, Mojmír Kačírek, Patrik Sedlář, Jan Nečaský a Ludmila Pavlová z katedry strunných nástrojů, Anna Paulová a Teresa Podsedníková z katedry dechových nástrojů, Tereza Smoláková Nováková z katedry zpěvu, Blanka Šindelářová z katedry bicích nástrojů a Daniejla Kos, chorvatská studentka oboru violoncella z programu Erasmus.

Kromě samotného Koncertu proti totalitě se v rámci příprav a zkoušek uskutečnily také workshopy a mistrovské lekce pro studenty HAMU, které vedli letošní zahraniční pedagogové a umělci: Danijel Detoni, Jean-Louise Capezzali a Niklas Liepe.

 

Nedílnou součástí koncertu byla doprovodná výstava „Chtíč po svobodě“, jež prostřednictvím černobílých dokumentárních snímků fotografa Pavla Hrocha zachycuje atmosféru prvních let po sametové revoluci.