Výměnný orchestrální koncert Praha-Liverpool

Poskytovatel AMU
Grantový program Vnitřní soutěž AMU
Řešitel MgA. Martin Klusák

Koncert podpořil grantem Státní fond kultury.

Tříleté partnerství Akademie múzických umění v Praze (AMU) a University of Liverpool (UoL), bylo v roce 2019 zdárně završeno komplexním akademickým výměnným projektem, který zahrnoval také dva orchestrální koncerty obou vysokých škol na území Prahy a Liverpoolu. Největším přínosem projektu bylo zahraniční uvedení skladeb 3 českých skladatelů 30.3.2019 v britském Liverpoolu – 2 orchestrální skladby prestižním tělesem The Royal Liverpool Philharmonic – jeho divizí Ensemble 10/10 – a jedno multimediální site-specific představení v historické budově Victoria Building v Liverpoolu. Všechna tři díla byla uvedena ve špičkové kvalitě ve spolupráci s UoL v rámci festivalu Open Circuit Liverpool.

Na domácí půdě proběhl reciproční koncert, jehož pořádání se týkala také tato žádost. Orchestr Berg v Praze premiéroval skladby 2 českých a 2 britských skladatelů. Reciproční akce proběhla 15.10.2019 v Českém muzeu hudby, za účasti prostorově rozmístěného orchestru Berg, video projekce a doprovodu elektronického zvuku. Dramaturgii sestavili koordinátor projektu a doktorand AMU Martin Klusák, dirigent orchestru Berg Peter Vrábel, supervizor partnerské složky projektu Matthew Fairclough Mmus. a vedoucí katedry skladby HAMU prof. Hanuš Bartoň.