KAFFEEKLATSCH JAKO VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Poskytovatel AMU
Grantový program Vnitřní soutěž AMU
Řešitel MgA. Andrea Benková

 

Divadelní inscenace Kaffeeklatsch vznikla původně jako celovečerní představení pro veřejnost. Protože téma závislosti na návykových látkách i na kolektivu, a začleňování se do něj je pro žáky základních a středních škol velmi aktuální, bylo Kaffeeklatsch uváděno i jako představení pro školy. Proběhlo sedm uvedení, z podpory IP HAMU se hradily 3 představení. Součástí představení byla diskuze se žáky, která nabídla prostor pro jejich otázky. Cílem projektu bylo seznámit děti se žánrem fyzického divadla a poskytnout jim možnost na věci nahlížet novým způsobem. Záměrem bylo žáky pozitivně motivovat v jejich mimoškolním vzdělávání (kultura, sport atd.). Důležitou součástí projektu bylo také představení celého inscenačního týmu včetně profese zvukaře, osvětlovače, scénografa apod.