Zkvalitnění výuky studentů oboru Hra na lesní roh

Poskytovatel ČEZ
Grantový program Podpora regionů
Řešitel doc. Z. Divoký

Díky finanční podpoře Nadace ČEZ byl na katedru dechových nástrojů zakoupen lesní roh.

Jedná se o tzv. přirozený invenční lesní roh (naturhorna), což je soudobá kopie historického nástroje, který se v současné době používá na interpretaci barokní a raně klasické hudby. Projekt prospívá studentům v oboru Hra na lesní roh a zajišťuje jim větší všestrannost uplatnění na současném trhu práce.

Pro slavnostní uvedení nastudovaného repertoáru s novým nástrojem byl zvolen Žesťový koncert 9. 4. 2018 v Galerii HAMU od 19.30 hod.