Zvukoprostor – prostorozvuk. Nové pohledy na prostorovou existenci zvuku jako tvůrčího média

Poskytovatel AMU
Grantový program Projektová soutěž AMU
Řešitel doc. MgA. Mgr. Michal Rataj, Ph.D.

Prostorové rozmístění zvukových zdrojů (reproduktorů) či hudebních nástrojů funguje jako živoucí instrumentální organismus pohlcující posluchače namísto jejich tradičního kukátkového oddělování v koncertních sálech. Projekt zkoumá hardwarové, softwarové a kompoziční strategie manipulace prostoru zvukovými prostředky jakožto tři základní linie, které se pokoušejí odkrývat různé perspektivy téhož - vztahu hudby a prostoru. Jedná se o:
1/ distribuci zvuku v prostoru pomocí reproduktorových systémů, 
2/ spacializační software k použití v reálném čase, 
3/ různé typy analýz prostorových aspektů zvuku a možnosti jejich přenositelnost mezi fyzickými prostory. 


 Projekt hledá nové metodologické možnosti vzájemné symbiózy teoretických konceptů a jejich paralelně existujících tvůrčích realizací ve smyslu globálně diskutovaného „artistic research“. Řešitelé navazují na zkušenosti uplynulého DKR grantu, přičemž výsledkem bude publikace s doprovodným webem včetně obrazových a zvukových materiálů. Projekt chce zároveň posilovat symbiózu výzkumu a výuky, jejímž důsledkem je mj. i nedávné rozšíření oboru skladba o specializace el-akustické a filmové hudby.