Ludovica Mosca - španělské, portugalské a italské vlivy v sonátách Domenica Scarlattiho

Poskytovatel Ministerstvo kultury ČR
Grantový program NPO
Řešitel MgA. Petra Blažková Žďárská, Ph.D.

Cílem projektu je realizace výukového modulu, který je určen pro studenty magisterského a doktorského studia Katedry klávesových nástrojů HAMU (cembalo, klavír, varhany). Studentům nabízí unikátní možnost interpretovat sonáty D. Scarlattiho s kontrapunktickým doprovodem kastanět, což bylo běžnou dobovou praxí je pro studenty podnětná a naprosto unikátní. Výuku povede ve Španělsku žijící lektorka Ludovica Mosca, která je původem Italka, a je všestranně talentovanou umělkyní a zároveň uznávanou profesorkou klavíru a kastanět, taktéž tanečnicí, její vhled do problematiky je proto velmi komplexní.

Modul se bude sestávat ze třech částí: 
1) Přednáška na téma Španělské, portugalské a italské vlivy v sonátách Domenica Scarlattiho (technika a zvuk různých typů kastanět)
2) Mistrovské interpretační kurzy (master classes): Praktická technická cvičení (interpretace sonát s kastaněty) 
3) Koncert s názvem Otec a syn (A. Scarlatti a D. Scarlatti): Společný koncert Ludovicy Mosca (kastaněty) a Petry Žďárské  (cembalo), na kterém budou moci studenti vidět a slyšet, jak pravděpodobně probíhala dobová interpretace sonát.

Registrační číslo projektu: 0311000038

Celkové náklady projektu (v Kč): 55 000,-
z toho poskytnutá dotace (v Kč): 36 000,-

 

Projekt byl realizován z finančních zdrojů MK ČR v rámci NPO – komponenta: 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru - iniciativa: Status umělce/umělkyně – Výzva č. 311/2022: Hostování zahraničních lektorů pro výuku vysokých škol v oblasti umělecké a kreativní tvorby.