Metodika výuky typů lidových párových tanců improvizačního charakteru pod vedením Lenky Konečné

Poskytovatel Ministerstvo kultury ČR
Grantový program NPO
Řešitel MgA. Marie Vrbatová Fričová, Ph.D.

Cílem semestrálního kurzu je uskutečnění dvou praktických seminářů a přednášky na téma improvizace v lidovém tanci. Projekt tak usiluje o rozšíření povědomí o improvizačních metodách a možnostech v lidovém tanci pod vedením slovenské lektorky Lenky Konečné, která se tématem zabývá jak ve své pedagogické praxi, tak i v teoretických studiích a přednáškové činnosti. Studenti poznají  region Myjava na Slovensku, který má mnoho společného s moravskými regiony Slovácko a Kopanice. Téma improvizace v lidovém tanci je široké a přinese použitelné informace pro studenty magisterského a doktorského studia všech studijních programů Katedry tance HAMU. Studenti tak získají cenné informace pro práci jak s etnografickým materiálem, tak s praktickým využitím tohoto materiálu v praxi.

Registrační číslo projektu: 0311000017

Celkové náklady projektu (v Kč): 17 300,-
z toho poskytnutá dotace (v Kč): 12 000,-
 

 

Projekt byl realizován z finančních zdrojů MK ČR v rámci NPO – komponenta: 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru - iniciativa: Status umělce/umělkyně – Výzva č. 311/2022: Hostování zahraničních lektorů pro výuku vysokých škol v oblasti umělecké a kreativní tvorby.