Dramaturgie fyzického divadla: prof. Robert Reid, MgA. Marek Turošík, Ph.D., Henri Bruère Dawson

Poskytovatel Ministerstvo kultury ČR
Grantový program NPO
Řešitel doc. MgA. Adam Halaš, Ph.D., MgA. Eliška Vavříková, Ph.D., MgA. Hana Strejčková, Ph.D.

Dramaturgie fyzického divadla:

prof. Robert Reid - Transpozice textové analýzy do scénické dynamiky
MgA. Marek Turošík, Ph.D. - Specifika dramaturgie fyzického divadla
Henri Bruère Dawson - Scénování novocirkusových disciplín

Cílem projektu je realizace výukového modulu, který je určen primárně studentům magisterského programu Katedry nonverbálního divadla HAMU, sestává ze tří teoreticko-praktických seminářů vedených odborníky z oblastí divadla, fyzického divadla a nového cirkusu.

Seminář vedený kanadským profesorem R. Reidem se vztahuje k herecké technice nonverbálního divadla a má významný vliv na uvedení do souvislostí z hlediska vývoje hereckých metod zaměřených na vztah tělo - slovo, pohyb a text. Profesor R. Reid je zaoceánská kapacita, v jehož dramatické a režijní činnosti včetně akademické práce, se projevuje vliv tvorby a myšlenek V. E. Mejercholda. Seminář je převážně praktický a je rozdělen do tří hlavních tematických bloků, které se vzájemně prolínají i vycházejí jeden z druhého. 

Slovenský pedagog a dramaturg M. Turošík se zaměří na specifika dramaturgie fyzického divadla od analýzy divadelních představení po praktická cvičení: zpracování myšlenky do námětu pro další autorskou tvorbu, dramaturgické konzultace studenty přinesených jevištních tvarů. Výuka je rozdělena na teoretickou část, kde se studenti seznámí s principy tradiční i současné dramaturgie, poté proběhne analýza videozáznamu představení z hlediska dramaturgie a nakonec praktická cvičení s připraveným fyzickým materiálem, jak ho dramaturgicky uchopit a zpracovat.

Francouzský aktivní performer a režisér H. B. Dawson poskytne v rámci svého semináře transverzální přístup k technikám cirkusu a jejich dramaturgii. Seminář bude zahrnovat teoretické a reflexivní části, stejně jako praktické konzultace studenty přinesených cirkusových čísel. Na závěr proběhne prezentace každého výstupu a analýza.

Registrační číslo projektu: 0311000034

Celkové náklady projektu (v Kč): 188 000,-
z toho poskytnutá dotace (v Kč): 131 250,-

 

Projekt byl realizován z finančních zdrojů MK ČR v rámci NPO – komponenta: 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru - iniciativa: Status umělce/umělkyně – Výzva č. 311/2022: Hostování zahraničních lektorů pro výuku vysokých škol v oblasti umělecké a kreativní tvorby.