Chords, melodies: with Marc Sabat about harmony and rational intonation (Akordy, melodie: s Marcem Sabatem o harmonii a racionální intonaci)

Poskytovatel Ministerstvo kultury ČR
Grantový program NPO
Řešitel MgA. Iva Oplištilová, Ph.D.

Cílem projektu je realizace výukového modulu zaměřeného na okruh mikrointervalovou hudbu, konkrétně přirozené ladění, pod vedením kanadského skladatele ukrajinského původu žijícího v Berlíně, Marca Sabata. Náplní výukového modulu je teoreticko-praktický experiment zaměřený na zvukovost v mikrointervalových systémech a ladění. Je určen studentům magisterských studijních programů HAMU - instrumentalistům, skladatelům, dirigentům, teoretikům, hudebním režisérům – tedy napříč hudebními obory HAMU. Specifické je propojení různorodých hudebních kontextů a kulturních tradic - souvislost s etnomuzikologií, elektroakustickou kompozicí, sound artem. Projekt propojuje teorii s praxí, poskytne tedy studentům teoretických předmětů možnost ověřit si teoretické koncepty a systémy v praxi, a naopak studentům - interpretům poskytne teoretické opory k poučeným rozhodnutím při realizaci mikrointervalových skladeb.

V dvoudenním výukovém modulu jsou dopolední bloky věnovány praxi. Zpěvem nebo hrou na vlastní nástroj se studenti experimentálně seznamují s novými možnostmi, samostatně nebo ve skupinách pracují na krátkých etudách. Odpolední bloky jsou věnovány teorii, analýze vybraných skladeb, a v závěrečném bloku prezentacím výsledků z dopoledních bloků a její reflexi.

Registrační číslo projektu: 0311000033

Celkové náklady projektu (v Kč): 32 000,-
z toho poskytnutá dotace (v Kč): 22 000,-
 

 

Projekt byl realizován z finančních zdrojů MK ČR v rámci NPO – komponenta: 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru - iniciativa: Status umělce/umělkyně – Výzva č. 311/2022: Hostování zahraničních lektorů pro výuku vysokých škol v oblasti umělecké a kreativní tvorby.