Tvůrčí zdroje choreografa: Tvorba komplementárního díla a Aplikace SRT (Skinner Release techniky) v choreografii pod vedením Andreje Kalinky a Lizzy Le Quesne

Poskytovatel Ministerstvo kultury ČR
Grantový program NPO
Řešitel Mgr. Bohumíra Eliášová, Ph.D.

Cílem semestrálního kurzu určeného pro studenty magisterského a doktorského studijního programu Katedry tance je realizace dvou teoreticko-praktických seminářů. Oba teoreticko-praktické semináře jsou vedené mezinárodně uznávanými tvůrci, kteří studentům zprostředkují a umožní kontakt s aktuálními tvůrčími postupy a metodami.

Prostřednictvím nových přístupů k tvorbě studenti mohou rozvíjet vlastní umělecký i intelektuální potenciál a individuální choreografický jazyk.

Seminář vedený slovenským režisérem a hudebníkem Andrejem Kalinkou s názvem "Tvorba komplementárního díla" se zaměřuje na potenciál tvořivého zdroje tvůrce. Základním principem semináře je hlubší pochopení všech zúčastněných uměleckých žánrů a forem (divadlo, tanec, hudba, výtvarné umění), jako autonomních a rovnocenných partnerů.

Seminář s britskou choreografkou Lizzy Le Quesne "Aplikace Skinner Releasing techniky v choreografii" (dále jen technika SRT)  se zaměřuje na detailní práci s tělesnou anatomií. SRT je somatická disciplína, kterou vytvořila Joan Skinner, její aplikace v choreografii se primárně zaměřuje na práci s tělem a představou, zvědomování tělesných procesů a pociťovaných stavů v procesu tvorby. Specifičnost této techniky spočívá v práci s poetickými představami a obrazy, uvolněním těla a tím i mysli, rozpohybování představivosti a která rozvíjí hluboké fyzické uvolnění, podporuje práci s představou a jemně provází kinestetickými obrazy. 

Registrační číslo projektu: 0311000018

Celkové náklady projektu (v Kč): 70 000,-
z toho poskytnutá dotace (v Kč): 46 500,-
 

 

Projekt byl realizován z finančních zdrojů MK ČR v rámci NPO – komponenta: 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru - iniciativa: Status umělce/umělkyně – Výzva č. 311/2022: Hostování zahraničních lektorů pro výuku vysokých škol v oblasti umělecké a kreativní tvorby.