Nové metody v současném tanci (Multi-partnering, Flying Low a Passing Through s lektory L. Balážovou MM , S. M. Marínem a M. Herichem)

Poskytovatel Ministerstvo kultury ČR
Grantový program NPO
Řešitel MgA. Mgr. Andrea Opavská, Ph.D.

Cílem semestrálního kurzu je realizace dvou teoreticko-praktických seminářů se třemi různými mezinárodně uznávanými pedagogy, jež umožní studentům magisterského a doktorského studijního programu Katedry tance bezprostřední kontakt nejenom s aktuálními uměleckými, ale i pedagogickými trendy, postupy a metodami, čímž zpětně přispívají k jejich vlastnímu uměleckému a intelektuálnímu rozvoji. Konkrétně se jedná o „Multi-partnering“ s Lívií Balážovou MM a Sebastiánem M. Marínem a „Flying Low and Passing Through“ s Milanem Herichem.

Studenti se seznámí se současnými přístupy a inovativními trendy ve výuce současného partnerského tance. Zaměří se na hledání a odkrývání inspirace ve vnějším i vnitřním světě, na invenční práci s jednotlivými složkami pohybu jako je tělo, prostor, čas, dynamika nebo s tématy (např. pohybový princip etc.). Naučí se, jak je formovat v tanečních kompozicích. rámci duetu nebo skupinového tance studenti kreativním způsobem povedou nonverbální dialog mezi dvěma a více těly (tzn. opouštět pohybové stereotypy) při vědomém respektování biomechanických zákonitostí lidského těla a logického využívání zákonitostí fyzikálních.

Registrační číslo projektu: 0311000014

Celkové náklady projektu (v Kč): 118 000,-
z toho poskytnutá dotace (v Kč): 81 500,-
 

 

Projekt byl realizován z finančních zdrojů MK ČR v rámci NPO – komponenta: 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru - iniciativa: Status umělce/umělkyně – Výzva č. 311/2022: Hostování zahraničních lektorů pro výuku vysokých škol v oblasti umělecké a kreativní tvorby.