Nadace Leoše Janáčka - listopad

Poskytovatel Nadace Leoše Janáčka
Grantový program Nadační příspěvek Nadace Leoše Janáčka
Určen pro Studenti a pedagogové
 

Uzávěrka poskytovatele

30. listopadu 2019 

Uzávěrka:

4. čtvrtletí 2019 nejpozději do 31. srpna 2019

1. čtvrtletí 2020 nejpozději do 30. listopadu 2019.

 

Všem žadatelům o podporu, příspěvek nebo grant na uměleckou činnost, pořadatelský záměr nebo jiný projekt, který je v souladu s podpůrnou činností Nadace Leoše Janáčka poskytujeme jednotný formulář v rozsahu jedné strany v textovém formátu MS Word. Vyplněný a všemi požadovanými náležitostmi vybavený formulář zašlete na adresu janacek-nadace@janacek-nadace.cz a  poštou na adresu Nadace Leoše Janáčka, Krkoškova 45a, 613 00 Brno. S platností od září roku 2014 je třeba žádosti vyhotovit a poslat jak „pozemní“ poštou tak elektronicky v textovém formátu (*. doc). Elektronickou žádost není třeba opatřit podpisem.

 

web: http://www.janacek-nadace.cz/granty/