Semestrální stipendia a krátkodobá výzkumná stipendia (AKTION) na letní semestr 2020

Poskytovatel AKTION
Grantový program Semestrální stipendia a krátkodobá výzkumná stipendia
Určen pro Studenti a pedagogové
 

Uzávěrka poskytovatele

31. října 2019 

Stipendium je určeno pro pobyty v Rakousku a to na státních univerzitách a odborných vysokých školách  a to pouze pro přípravu diplomové nebo disertační práce pro studenty magisterských a doktorských studijních programů v délce 1 - 5 měsíců (výjimka platí pro studenty lékařských oborů v magisterských programech, kteří nezpracovávají diplomovou práci) nebo na uskutečnění konkrétního vědeckého výzkumu v délce max. 3 měsíců pro akademické pracovníky. O stipendium se mohou ucházet studenti a akademičtí pracovníci všech vědeckých oborů veřejných vysokých škol v ČR (občané EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska). Stipendium je možné obdržet pouze 1x během pregraduálního a 1x během postgraduálního studia a nelze je prodloužit. Studenti musí být v době podání žádosti nejméně v 1. semestru magisterského studia. Věková hranice není stanovena. Stipendium je určeno k rozvoji profesní vědecké dráhy, a to především pro vědecký dorost.

Žádosti musí být dostatečně odborně zdůvodněny (každopádně uvedeno téma vědecké práce včetně jejího obsahu), uchazeči musí doložit kontakt s pracovištěm rakouské VŠ kde chtějí pobyt uskutečnit (Příslib přijetí viz níže) a musí mít dostatečné znalosti němčiny (příp. angličtiny).

Uzávěrka: 31. 10. 2019 (pro letní semestr 2020)

web: https://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/semestralni-a-vyzkumna/