Státní fond kultury ČR 2019

Poskytovatel Státní fond kultury ČR
Grantový program Odbor umění, literatury a knihoven
Určen pro Studenti a pedagogové
 

Uzávěrka poskytovatele

termín bude upřesněn 

Příjem žádostí od 1.11.2018.

Státní fond kultury ČR oznamuje, že dne 1. 11. 2018 bude zahájen příjem žádostí o poskytnutí finančních prostředků pro projekty s realizací v roce 2019. Na žádosti zaslané před tímto termínem se bude hledět, jako by nebyly podány.

Prvních 14 dnů (do 14. 11. 2018 včetně) se budou přijímat také žádosti s termínem realizace projektu od 1. 1. 2019. Po uplynutí této lhůty se budou přijímat žádosti opět čtyři měsíce před zahájením projektu (např. žádost podaná dne 15. 11. 2018 musí mít termín realizace projektu nejdříve od 15. 3. 2019. Lhůta čtyř měsíců se počítá ode dne předání žádosti k poštovní přepravě či osobní podání na podatelnu Ministerstva kultury ČR).

Žádosti se budou pouze projednávat, k případné úhradě poskytnuté dotace dojde až po schválení státního rozpočtu na rok 2019, tj. po 1. 1. 2019.

Nový formulář žádosti na rok 2019 je k dispozici v souboru Formuláře. Věnujte, prosím, pozornost změnám ve způsobu předkládání žádosti.

Rada Státního fondu kultury ČR si vyhrazuje právo kdykoliv příjem žádostí na rok 2019 pozastavit.

Na poskytnutí prostředků fondu není právní nárok.

Jeden žadatel může podat maximálně tři žádosti ročně.

Rada fondu nebude přijímat žádosti státních příspěvkových organizací Ministerstva kultury ČR.