Stipendia pro vysokoškolské pedagogy (AKTION)

Poskytovatel AKTION
Grantový program Stipendia pro vysokoškolské pedagogy
Určen pro Pedagogové
 

Uzávěrka poskytovatele

30. listopadu 2019 

Stipendia pro vysokoškolské učitele na akademický rok 2019/2020

 

O jednoměsíční stipendium pro vysokoškolské učitele veřejných vysokých škol v ČR (dle přílohy č. 1 Zákona o vysokých školách č. 111/1988 Sb.) se mohou ucházet občané Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. Věková hranice není stanovena. Stipendium je určeno k rozvoji profesní vědecké dráhy, a to především pro vědecký dorost.

 

Pobyt je možné realizovat nejdříve za 3 měsíce od termínu podání žádosti.

Doporučujeme plánovat pobyt na celé kalendářní měsíce - v opačném případě je třeba zaplatit ubytování za oba příslušné kalendářní měsíce.

 

Cílovou institucí jsou v Rakousku veřejné/státní univerzity a odborné vysoké školy. Kromě nich mohou být práce prováděny i v archivech, knihovnách, muzeích a výzkumných institucích, jejichž materiály, výsledky výzkumů a infrastruktura jsou nezbytné pro provedení záměru. V žádosti o stipendium však musí být v každém případě přiložena "Dohoda o přijetí/Betreuungszusage/statement of academic supervisor" s univerzitou nebo odbornou vysokou školou.

 

web: https://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pro-vs-pedagogy/