Výzva Visegrad Artist Residency Program - Performing Arts

Poskytovatel Visegrádský fond
Grantový program Visegrad Artist Residency - Performing Arts (VARP)
Určen pro Studenti a pedagogové
 

Uzávěrka poskytovatele

31. prosince 2019Mezinárodní visegrádský fond otevírá další ročník programu Visegrad Artist Residency – Performing Arts (VARP).

Program se zaměřuje na podporu inovace, experimentu a kreativity v oblasti Performing Arts - nové drama, současný tanec, nový cirkus, pohybové divadlo, výtvarné divadlo, alternativní divadlo, performance, atd. Program není vhodný pro institucionalizovaná divadla, již vzniklá představení a divadelní festivaly.

Výzva se týká kalendářního období od 1. ledna do konce roku 2019 a je určena pro tříměsíční projekty s minimálně dvoutýdenním pobytem ve smluvené hostitelské instituci.

Finanční podpora je určena pro umělce i hostitelskou organizaci:

€ 4 000 na individuální rezidenci (1–2 umělci): € 1 500 pro hostitelskou organizaci / € 2 500 pro umělce
€ 8 000 na skupinovou rezidenci (3 a více umělců): €2 500 pro hostitelskou organizaci / € 5 500 pro uměleckou skupinu.

Žádosti se přijímají od jednotlivých umělců (podmínkou je občanství v jedné ze zemí V4 a věk od 18 let) i uměleckých skupin (všichni členové skupiny musejí pocházet z jiné země, než ve které zamýšlejí uskutečnit svůj rezidenční pobyt). Každému žadateli může být podpora poskytnuta v daném roce pouze jednou, a to v jiné zemi V4, než je země, ve které má státní občanství nebo bydliště.

Výběr doporučených rezidenčních míst – POLSKO, MAĎARSKO, SLOVENSKO: http://novasit.cz./novinky/1537172739-vyzva---rezidence-v4---performing-arts.html 

Registrace: http://my.visegradfund.org/Account/Login?ReturnUrl=%2f

Kontakt pro ČR: Adriana Světlíkova, E adrianasvetlikova@novasit.cz