Zvukoprostor – prostorozvuk. Nové pohledy na prostorovou existenci zvuku jako tvůrčího média.

Poskytovatel AMU
Grantový program Projektová soutěž AMU
Určen pro Pedagogové
Anotace Prostorové rozmístění zvukových zdrojů (reproduktorů) či hudebních nástrojů funguje jako živoucí instrumentální organismus pohlcující posluchače namísto jejich tradičního kukátkového oddělování v koncertních sálech. Projekt zkoumá hardwarové, softwarové a kompoziční strategie manipulace prostoru zvukovými prostředky jakožto tři základní linie, které se pokoušejí odkrývat různé perspektivy téhož - vztahu hudby a prostoru. Jedná se o: 1/ distribuci zvuku v prostoru pomocí reproduktorových systémů, 2/ spacializační software k použití v reálném čase, 3/ různé typy analýz prostorových aspektů zvuku a možnosti jejich přenositelnost mezi fyzickými prostory. Projekt hledá nové metodologické možnosti vzájemné symbiózy teoretických konceptů a jejich paralelně existujících tvůrčích realizací ve smyslu globálně diskutovaného „artistic research“. Řešitelé navazují na zkušenosti uplynulého DKR grantu, přičemž výsledkem bude publikace s doprovodným webem včetně obrazových a zvukových materiálů. Projekt chce zároveň posilovat symbiózu výzkumu a výuky, jejímž důsledkem je mj. i nedávné rozšíření oboru skladba o specializace el-akustické a filmové hudby.

Uzávěrka poskytovatele

5. prosince 2016Michal Rataj, Jan Trojan, Slavomír Hořínka

katedra skladby HAMU

 

 

Prostor je pojmem, který vytváří rámec pro vztahy. Takový rámec může být fyzické, materiální povahy, ovšem také povahy duševní, intelektuální, či virtuální. V prostoru se odehrávají kosmologické, fyzikální i biologické procesy napříč časem. Jako bytosti se v prostoru vymezujeme vůči okolí, v prostoru probíhá naše komunikace. Jedním z principů takové komunikace, kterému je věnován jeden z aktuálních tvůrčích výzkumů na katedře skladby HAMU, je komunikace akustická – komunikace zvukem, který se (vědomě strukturován v čase) stává v hudbou.

 

Přemýšlet o hudbě bez vědomi prostoru je nemožné. Aby hudba zněla, předpokládá prostor, v němž budou v závislosti na záměrné fyzické aktivitě vibrovat částice vzduchu. A předpokládá prostor k tomu, aby byly ustanoveny mentální vztahy, aby tak ona komunikace mohla být ustanovena, a to i v případě, že samotná hudba bude znít pouze v našem vědomí, například při četbě notového zápisu.

 

Hlavní akcentem našeho zájmu jsou především taková prostorová rozmístění zvukových zdrojů (reproduktorů) či hudebních nástrojů, která fungují jako živoucí instrumentální organismus pohlcující posluchače uvnitř poslechového prostoru – to namísto tradičních kukátkových dispozicí koncertních sálů. Projekt zkoumá  tři linie technologicko-kompozičních strategií manipulace prostoru zvukem. Jedná se o distribuci zvuku v prostoru pomocí reproduktorových systémů, softwarové strategie prostorové distribuce v reálném čase a dále speciální strategie analýz prostorových aspektů zvuku a možnosti jejich přenositelnost mezi fyzickými prostory.

 

 

Speakerhead a Mobilní akusmonium HAMU

koncept: Jan Trojan & Michal Rataj

Technický design a realizace: Jan Trojan

vývoj hardwaru: Tomáš Mudra (DT Technic Teplice)

s použitím OSC for Arduino [OSCuino]

(c) CNMAT, UC Berkeley, California

 

 

video s demostrací robotické reproduktorové hlavy

 

 

reportáž z premiery Akusmonia HAMU v Anežském klášteře