Fakultní podpora studentských a pedagogických projektů (FPS) 2023

INFO

Byly vyhlášeny výsledky FPS 2023

Děkan HAMU vyhlašuje výzvu na Fakultní podporu studentských a pedagogických projektů na rok 2023.


Cílem výzvy je podpora umělecké činnosti studentů a akademických pracovníků a prezentace fakulty směrem k veřejnosti.
Žádost mohou podávat akademičtí pracovníci (okruh 1) a studenti (okruh 2) na jednotném formuláři.

Podpořeny budou projekty v oblasti interpretace a kompozice, scénického umění, produkční a pedagogické činnosti.

Pedagogové mohou žádat maximálně o 70.000 Kč, studenti maximálně o 40. 000 Kč.

Formuláře ZFO WEB
FPS 2023 přihláška projektu - upravená přihláška zfo web
FPS 2023 závěrečná zpráva zfo web

Formuláře jsou dostupné ve formátu
ZFO -
pro Windows - pro vyplňování je potřeba aplikace Software602 Form Filler


Harmonogram:

1. 3. 2023 - vyhlášení soutěže
11. 4. 2023 do 12 hod. - odevzdání elektronické verze projektové žádosti ze školního emailu na adresu granty@hamu.cz a emailovou adresu vedoucího katedry. Přihláška, která nebude odeslána ze školního e-mailu žadatele na obě výše uvedené adresy, bude automaticky vyřazena.
Do 17. 4. 2023 - hodnocení příslušného vedoucího katedry
Do 28. 4. 2023 - projednání a vyhodnocení žádostí Výběrovou komisí HAMU
Do 5. 5. 2023 - zveřejnění výsledků soutěže
Do 30. 11. 2023 - doba realizace projektů

Konzultace: po předchozí domluvě s D. Machovou a K. Mikešovou do 10. 4. 2023 telefonicky, osobně či emailem.
Detailní podmínky výzvy naleznete ve Vyhlášení děkana níže.

 

Důležité dokumenty