Fakultní podpora nadaných studentů (FPS)


Fakultní podpora nadaných studentů (FPS) na Hudební a taneční fakultě AMU pro rok 2021 je vyhlášena v těchto okruzích:

Okruh 1: Podpora pedagogické práce s nadanými studenty
Okruh 2: Tvůrčí práce studentů

Formuláře  
FPS 2021 závěrečná zpráva  zfo
FPS 2021 závěrečná zpráva - pro vyplnění online   zfo

Formuláře jsou dostupné ve formátu
ZFO -
 pro Windows - pro vyplňování je potřeba aplikace Software602 Form Filler


Harmonogram: 

Vyhlášení: 16. 2. 2021
Termín pro odevzdání elektronické žádosti: 19. 3. 2021
Termín pro realizaci projektů: od dubna do konce listopadu 2021
Termín pro odevzdání závěrečné zprávy: nejpozději měsíc po ukončení projektu
 

Okruh č. 1 - Podpora pedagogické práce s nadanými studenty

Řešitel: pedagogický pracovník HAMU

Podání žádosti: v elektronické podobě mailem MgA. Mgr. Daniele Machové, Ph.D. (daniela.machova@hamu.cz; granty@hamu.cz)

Konzultace ohledně rozpočtu a výstupů jsou možné s D. Machovou, nejlépe elektronicky nebo po předchozí domluvě.

 

OKRUH Č. 2 - TVŮRČÍ PRÁCE STUDENTŮ

Cílem FPS je podpora iniciativy studentů, zvýšení úrovně studentských uměleckých prací a jejich prezentace.

Řešitel: student HAMU (po celou dobu trvání projektu, nikoliv ve stavu přerušení studia)

Podání žádosti: v elektronické podobě Ing. Andree Zíkové (andrea.zikova@hamu.cz; granty@hamu.cz)

Konzultace ohledně rozpočtu a výstupů jsou možné s A. Zíkovou, nejlépe elektronicky  nebo po předchozí domluvě.


.