Fakultní podpora studentských a pedagogických projektů (FPS) 2023

INFO

Byly zveřejněny výsledky FPS 2024.

Děkan HAMU vyhlašuje výzvu na Fakultní podporu studentských a pedagogických projektů na rok 2024.

Cílem výzvy je podpora umělecké činnosti studentů/tek a dále podpora aktivit akademických pracovníků/ic souvisejících s rozvojem výuky.

Žádost mohou podávat akademičtí pracovníci/e HAMU (okruh 1) a studenti/ky HAMU (okruh 2) na jednotném formuláři. 

Akademičtí/cké pracovníci/e mohou žádat maximálně o 70.000 Kč, studenti/ky maximálně o 40. 000 Kč.

Další podmínky: viz Vyhlášení FPS 2024 v části Důležité dokumenty
 

Formuláře  
FPS 2024 přihláška projektu  doc
FPS 2024 příloha - rozpočet projektu xls
FPS 2024  závěrečná zpráva doc

 

Harmonogram:

  • 27. 3. 2024 - vyhlášení soutěže
  • 11. 4. 2024 – online konzultace projektů (10:00-11:00; MS Teams)
  • 19. 4. 2024 do 12 hod. - odevzdání elektronické verze projektové žádosti ze školního emailu na adresu granty@hamu.cz a v kopii na emailovou adresu vedoucí/ho katedry.
  • Do 26. 4. 2024 - hodnocení příslušné/ho vedoucí/ho katedry
  • Do 30. 4. 2024 - projednání a vyhodnocení žádostí Výběrovou komisí HAMU
  • Do 7. 5. 2024 - zveřejnění výsledků soutěže
  • Od 13. 5 2024 do 30. 11. 2024 - doba realizace projektů
  • Do 1 měsíce od ukončení projektu – odevzdání závěrečné zprávy


Konzultace: po předchozí domluvě s D. Machovou a K. Mikešovou do 18. 4. 2024 telefonicky, osobně či emailem.
 

Důležité dokumenty