Relaxation techniques for violinists

Poskytovatel MŠMT
Grantový program Projektová soutěž
Řešitel Ludmila Waldmann Pavlová

V rámci projektu Relaxation techniques for violinists  from a psychological, physiological, and pedagogical perspective for access to the widest possible range of effects and sounds in the music of the 20th and 21st centuries se řešitelka Ludmila Waldmann Pavlová zaměřila v první fázi na téma relaxace při hře na housle s cílem zjistit, jak odstranit zlozvyky při hře na housle a osvojit si správné návyky. Badatelka vycházela ze studia literatury a opakovaných rozhovorů s fyzioterapeuty i psychology, poznatky ověřovala na vybraném vzorku hráčů na housle. V další fázi projektu rozvíjela téma při zkoumání speciálních houslových technik 20. a 21. století. Realizovala sérii master class a konzultací s řadou umělců v zahraničí (Letní mistrovské kurzy v Cividale del Friuli s Danielem Rowlandem, Mistrovské kurzy s Marcinem Sikorskýmv Bydhošti, výjezd na 12. mezinárodní houslovou soutěž Jeana Sibelia v Helsinkách, konzultace s Elenou FIrsovou a Alissou Firsovou). V rámci projektu realizovala dva praktické workshopy na HAMU, natočila dvě interaktivní edukativní videa a sepsala rukopisy dvou odborných studií. 

Relaxační techniky pro houslisty z pedagogického, fyzioterapeutického a psychologického pohledu

Při sledování videa doporučuji použít sluchátka. Všechny techniky jsou založeny na konzultacích s psychology a fyzioterapeuty. Výsledné techniky jsou vždy uzpůsobeny na daného studenta, ale můžeme je trénovat i sami, abychom docílili vyššího uvolnění při hře na housle.

Speciální houslové techniky 20. a 21. století ve spojení s relaxací při hře na housle

Doporučuji pro poslech použít sluchátka.