Projektová soutěž DKR

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro akademické či výzkumné pracovníky AMU.

Plánované výstupy musí být v souladu s Definicí druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Žadatelé za HAMU podávají přihlášky v elektronické i vytištěné podobě s podpisy projektové manažerce Ing. Kamile Mikešové č. dveří 1026 (kamila.mikesova@hamu.cz).
Konzultace žádostí jsou možné předem s K. Mikešovou.

Formuláře    
Projektová soutěž 2022 - Přihláška zfo web
Projektová soutěž 2020 - Průběžná zpráva zfo web
Projektová soutěž 2020 - Závěrečná zpráva zfo web

Formuláře jsou dostupné ve formátu
ZFO -
 pro Windows - pro vyplňování je potřeba aplikace Software602 Form Filler
WEB - nezávislé na operačním systému - pro vyplňování je použit webový prohlížeč

PS - DKR 2022
PS - DKR 2021
PS - DKR 2020
PS - DKR 2019
PS - DKR 2018
PS - DKR 2017

PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ AMU (DKR)

pro projekty s počátkem řešení v roce 2022 

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro akademické či výzkumné pracovníky AMU. 

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK: do 29. listopadu 2021 do 13:00 v elektronické i vytištěné podobě s podpisy projektové manažerce HAMU Ing. Kamile Mikešové (1026).

Mailová adresa pro zaslání elektronické verze přihlášky: kamila.mikesova@hamu.cz 

Konzultace po obsahové stránce jsou možné s proděkanem pro vědecko-výzkumnou činnost doc. MgA. Irvinem Venyšem, Ph.D. (irvin.venys@hamu.cz), konzultace ohledně rozpočtu a výstupů jsou možné s Ing. K. Mikešovou (kamila.mikesova@hamu.cz), nejlépe po předchozí domluvě.

Soutěž je otevřena pro vědecko-výzkumné projekty s celkovou dobou řešení 1 a 2 roky.

Limity na výši rozpočtu nejsou stanoveny. 

Plánované výstupy musí být v souladu s Definicí druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a Výnosem rektora 9/2020.

Kritéria hodnocení v projektové soutěži AMU najdete ZDE.

Celý text vyhlášení Projektové soutěže AMU pro rok 2022 včetně harmonogramu najdete ZDE.

PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ AMU (DKR)

pro projekty s počátkem řešení v roce 2021

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro akademické či výzkumné pracovníky AMU a postdoktorandy.

Pro rok 2021 je soutěž otevřena pro:

 • projekty s dobou řešení 1 až 3 roky – bez limitu rozpočtu
 • postdoktorandské projekty s dobou řešení max. 2 roky - omezené částkou 100 tis. Kč na jeden rok čerpání.

Plánované výstupy musí být v souladu s Definicí druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a VÝNOS REKTORA Č. 9_2018, pravidla pro rozdělování a užití IP DKR.pdf

Publikační aktivity
Řešitelé schválených projektů, v nichž je plánováno vydání publikace v NAMU, mají povinnost domluvit s ředitelem nakladatelství do 30. dubna 2021 závazný harmonogram přípravy publikace k vydání. Ediční komisi se publikační záměry předkládají podle harmonogramu uvedeného v rámci zásad pro projekty s publikačními výstupy.

Propagace
Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů a další propagační materiály vážící se k podpořeným projektům musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Haně Šťastné, PR manažerce AMU (hana.stastna@amu.cz).

Uzávěrka soutěže se posouvá na 1.12. 2020 ve 13 hodin. 

Žadatelé HAMU podávají přihlášky do 27. 11. 2020 do 13 hodin v elektronické i vytištěné podobě s podpisem Ing. Kamile Mikešové (kamila.mikesova@hamu.cz, místnost 1026).

Konzultace nad rozpočtem a výstupy jsou možné s K. Mikešovou, nejlépe po předchozí domluvě. Celý text vyhlášení Projektové soutěže AMU pro rok 2021 najdete ZDE.

 

PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ AMU (TZV. DKR)

pro projekty s počátkem řešení v roce 2020

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro akademické či výzkumné pracovníky AMU a postdoktorandy.

Pro rok 2020 je soutěž otevřena pro

 • krátkodobé projekty s dobou řešení 1 a 2 roky,
 • projekty speciálně zaměřené na přípravu a pořádání mezinárodních konferencí s dobou řešení projektu max. 2 roky,
 • postdoktorandské projekty s dobou řešení max. 2 roky - omezené částkou 100 tis. Kč na jeden rok čerpání.

Plánované výstupy musí být v souladu s Definicí druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a Výnosem rektora 9/2018.

Žadatelé z HAMU podávají přihlášky do 25. 11. 2019 do 13 hodin v elektronické i vytištěné podobě s podpisem Ing. Kamile Mikešové (kamila.mikesova@hamu.cz, místnost 1026).

Konzultace nad rozpočtem a výstupy jsou možné s K. Mikešovou, nejlépe po předchozí domluvě. Celý text vyhlášení Projektové soutěže AMU pro rok 2020 najdete ZDE.

2.kolo - PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ AMU (DKR)

pro projekty s počátkem řešení v roce 2019

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro akademické či výzkumné pracovníky AMU a postdoktorandy, kteří jsou na fakultě zaměstnáni jako externisté.

Pro rok 2019 je soutěž otevřena pro Krátkodobé projekty s dobou řešení 2 roky a pro Postdoktorandské projekty s dobou řešení 1 rok.

Plánované výstupy musí být v souladu s Definicí druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Žadatelé z HAMU podávají přihlášky do 28. 2. 2019 do 12 hodin v elektronické i vytištěné podobě s podpisem Ing. Kamile Mikešové (kamila.mikesova@hamu.cz, místnost L1026).

Vyhlášení 2. kola Projektové soutěže pro rok 2019 včetně harmonogramu najdete zde.

 

FORMULÁŘE K PROJEKTOVÉ SOUTĚŽI

Pro nové žadatele 2019:


Vyhlášení Projektové soutěže pro rok 2018. 
 

 1. Pravidla Projektové soutěže se řídí Výnosem rektora č. 6/2015 a jeho Dodatkem č. 1.
 2. Pro rok 2018 je soutěž otevřena pro Krátkodobé projekty s dobou řešení 1 nebo 2 roky a pro postdoktorandské projekty* s dobou řešení 1 rok.
 3. Rozpočet projektu nesmí v roce 2018 přesáhnout u krátkodobých projektů 500.000 Kč, u postdoktorandských projektů 100.000,-Kč.
 4. Finanční zajištění soutěže
  Předpokládaná částka k rozdělení v tomto kole projektové soutěže bude v roce 2018 činit max. 2 mil. Kč.**
 5. Harmonogram soutěže:
  • 3. 10. 2017 - vyhlášení soutěže;
  • 19.10.2017, 13 h - informační seminář, registrace na karolina.kotnourova@amu.cz
  • 16. 11. 2017 v 15 h - uzávěrka pro podávání přihlášek
  • v týdnu 4.- 8.12. 2017 - zasedání fakultních grantových komisí; (doporučující hodnocení)
  • mezi 11.- 20.12. 2017 - 1. zasedání Grantové komise AMU;
  • 22.12. 2017 - zveřejnění podmínečného rozhodnutí o přijetí /nepřijetí/ projektu ev.  přijetí s krácením rozpočtu (o definitivním financování projektu bude rozhodnuto po vyhodnocení závěrečných zpráv projektů ukončených k 31. 12. 2017 a dle výše přidělené institucionální podpory AMU na rok 2018);
  • cca 23.2. 2018 - 2. zasedání Grantové komise AMU: vyhodnocení závěrečných zpráv ukončených projektů a přidělení konkrétní výše finančních prostředků novým projektům v závislosti na rozhodnutí MŠMT o výši IP DKR pro rok 2018;
  • do konce února 2018 - zveřejnění výsledků.
  • od 11. 1. do 31.1. 2019 - odevzdání Závěrečných zpráv o řešení jednoletých projektů a Průběžných zpráv u dvouletých projektů
 6. Publikační aktivity
  Řešitelé schválených projektů, v nichž je plánováno vydání publikace v NAMU, mají povinnost domluvit s ředitelem nakladatelství do 31. března 2018 závazný harmonogram přípravy publikace k vydání. Ediční komisi se publikační záměry předkládají podle harmonogramu uvedeného v rámci zásad pro projekty s publikačními výstupy.
 7. Propagace
  Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Mgr. Tereze Petákové, PR manažerce AMU (tereza.petakova@amu.cz).

 

FORMULÁŘE K PROJEKTOVÉ SOUTĚŽI*:

PRO NOVÉ ŽADATELE:

PRO STÁVAJÍCÍ ŘEŠITELE:

PRO PROJEKTY S PLÁNOVANÝMI PUBLIKAČNÍMI VÝSTUPY:

Po vyplnění lze formulář automaticky odeslat na email grantovému referátu fakulty ke kontrole. Vždy je však třeba v předepsaném termínu odevzdat také podepsanou tištěnou verzi dokumentu.

Formuláře navíc nabízejí volitelnou možnost uložení dat pro další (průběžné a závěrečné zprávy): tato funkce vám ušetří čas při vyplňování údajů do dalších zpráv, nemusíte ji však využít a další zprávy můžete vyplnit ručně.

* Formuláře jsou ve formátu zfo. Tento formát lze otevřít a vyplnit pouze v programu Software602 Form Filler, který je zdarma ke stažení na stránkách výrobce: ke stažení zde. (Pokud budete mít s formulářem či s programem Software602 Form Filler problémy, obraťte se na Počítačové centrum, pana Jiřího Charváta: jiri.charvat@amu.cz, tel. 234 244 547.) Alternativně můžete využít webové verze formulářů (doporučeno zejména pro uživatele operačního systému Linux a OS počítačů Macintosh), které jsou již dostupné i mimo školní síť. Vyplněná data formulář uchovává 31 dní.

DALŠÍ DOKUMENTY:

Vyhlášení Projektové soutěže DKR pro rok 2017

 1. Pravidla Projektové soutěže se řídí Výnosem rektora č. 6/2015.
 2. Pro rok 2017 je soutěž otevřena pro Krátkodobé projekty s dobou řešení 1 nebo 2 roky a pro postdoktorandské projekty* s dobou řešení 1 rok.
 3. Rozpočet projektu nesmí v roce 2017 přesáhnout u krátkodobých projektů 350.000 Kč, u postdoktorandských projektů 100.000,-Kč.
 4. Předpokládaná částka k rozdělení v tomto kole projektové soutěže bude v roce 2017 činit 2 000 000 Kč.
 5. Harmonogram soutěže:
 • 29. 9. 2016 - vyhlášení soutěže;
 • 12.10.2016, 13 h - informační seminář pro žadatele v zasedací místnosti rektorátu AMU;
 • 18. 11. 2016 v 15 h - uzávěrka pro podávání přihlášek
 • v týdnu 5.- 9.12. 2016 - zasedání fakultních grantových komisí;
 • v týdnu od 12.- 16.12. 2016 - 1. zasedání Grantové komise AMU;
 • 10.1. 2016 - zveřejnění podmínečného rozhodnutí o přijetí /nepřijetí/ projektu ev.  přijetí s krácením rozpočtu (o definitivním financování projektu bude rozhodnuto po vyhodnocení závěrečných zpráv projektů ukončených k 31. 12. 2016 a dle výše přidělené institucionální podpory AMU na rok 2017);
 • v týdnu 6. – 10. 2. 2017 - 2. zasedání Grantové komise AMU: vyhodnocení závěrečných zpráv ukončených projektů a přidělení konkrétní výše finančních prostředků novým projektům v závislosti na rozhodnutí MŠMT o výši IP DKR pro rok 2017;
 • do konce února 2017 - zveřejnění výsledků.

Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Mgr. Tereze Petákové, PR manažerce AMU (tereza.petakova@amu.cz).


PRO STÁVAJÍCÍ ŘEŠITELE:

Zápisy FGK

Vyhlášení DKR


.