Projektová soutěž DKR

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro akademické či výzkumné pracovníky AMU.

Plánované výstupy musí být v souladu s Definicí druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.


Žadatelé za HAMU podávají přihlášky v elektronické i vytištěné podobě s podpisy projektové manažerce Ing. Kamile Mikešové č. dveří 1026 (kamila.mikesova@hamu.cz).

Konzultace žádostí jsou možné předem s K. Mikešovou.

PS - DKR 2020
PS - DKR 2019
PS - DKR 2018
PS - DKR 2017

PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ AMU (TZV. DKR)

pro projekty s počátkem řešení v roce 2020

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro akademické či výzkumné pracovníky AMU a postdoktorandy.

Pro rok 2020 je soutěž otevřena pro

 • krátkodobé projekty s dobou řešení 1 a 2 roky,
 • projekty speciálně zaměřené na přípravu a pořádání mezinárodních konferencí s dobou řešení projektu max. 2 roky,
 • postdoktorandské projekty s dobou řešení max. 2 roky - omezené částkou 100 tis. Kč na jeden rok čerpání.

Plánované výstupy musí být v souladu s Definicí druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Žadatelé z HAMU podávají přihlášky do 25. 11. 2019 do 13 hodin v elektronické i vytištěné podobě s podpisem Ing. Kamile Mikešové (kamila.mikesova@hamu.cz, místnost 1026).

Konzultace nad rozpočtem a výstupy jsou možné s K. Mikešovou, nejlépe po předchozí domluvě. Celý text vyhlášení Projektové soutěže AMU pro rok 2020 najdete ZDE.

DKR - PŘIHLÁŠKA 2020 / ZFO

2.kolo - PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ AMU (DKR)

pro projekty s počátkem řešení v roce 2019

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro akademické či výzkumné pracovníky AMU a postdoktorandy, kteří jsou na fakultě zaměstnáni jako externisté.

Pro rok 2019 je soutěž otevřena pro Krátkodobé projekty s dobou řešení 2 roky a pro Postdoktorandské projekty s dobou řešení 1 rok.

Plánované výstupy musí být v souladu s Definicí druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Žadatelé z HAMU podávají přihlášky do 28. 2. 2019 do 12 hodin v elektronické i vytištěné podobě s podpisem Ing. Kamile Mikešové (kamila.mikesova@hamu.cz, místnost L1026).

Vyhlášení 2. kola Projektové soutěže pro rok 2019 včetně harmonogramu najdete zde.

 

FORMULÁŘE K PROJEKTOVÉ SOUTĚŽI

Pro nové žadatele 2019:


Vyhlášení Projektové soutěže pro rok 2018. 
 

 1. Pravidla Projektové soutěže se řídí Výnosem rektora č. 6/2015 a jeho Dodatkem č. 1.
 2. Pro rok 2018 je soutěž otevřena pro Krátkodobé projekty s dobou řešení 1 nebo 2 roky a pro postdoktorandské projekty* s dobou řešení 1 rok.
 3. Rozpočet projektu nesmí v roce 2018 přesáhnout u krátkodobých projektů 500.000 Kč, u postdoktorandských projektů 100.000,-Kč.
 4. Finanční zajištění soutěže
  Předpokládaná částka k rozdělení v tomto kole projektové soutěže bude v roce 2018 činit max. 2 mil. Kč.**
 5. Harmonogram soutěže:
  • 3. 10. 2017 - vyhlášení soutěže;
  • 19.10.2017, 13 h - informační seminář, registrace na karolina.kotnourova@amu.cz
  • 16. 11. 2017 v 15 h - uzávěrka pro podávání přihlášek
  • v týdnu 4.- 8.12. 2017 - zasedání fakultních grantových komisí; (doporučující hodnocení)
  • mezi 11.- 20.12. 2017 - 1. zasedání Grantové komise AMU;
  • 22.12. 2017 - zveřejnění podmínečného rozhodnutí o přijetí /nepřijetí/ projektu ev.  přijetí s krácením rozpočtu (o definitivním financování projektu bude rozhodnuto po vyhodnocení závěrečných zpráv projektů ukončených k 31. 12. 2017 a dle výše přidělené institucionální podpory AMU na rok 2018);
  • cca 23.2. 2018 - 2. zasedání Grantové komise AMU: vyhodnocení závěrečných zpráv ukončených projektů a přidělení konkrétní výše finančních prostředků novým projektům v závislosti na rozhodnutí MŠMT o výši IP DKR pro rok 2018;
  • do konce února 2018 - zveřejnění výsledků.
  • od 11. 1. do 31.1. 2019 - odevzdání Závěrečných zpráv o řešení jednoletých projektů a Průběžných zpráv u dvouletých projektů
 6. Publikační aktivity
  Řešitelé schválených projektů, v nichž je plánováno vydání publikace v NAMU, mají povinnost domluvit s ředitelem nakladatelství do 31. března 2018 závazný harmonogram přípravy publikace k vydání. Ediční komisi se publikační záměry předkládají podle harmonogramu uvedeného v rámci zásad pro projekty s publikačními výstupy.
 7. Propagace
  Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Mgr. Tereze Petákové, PR manažerce AMU (tereza.petakova@amu.cz).

 

FORMULÁŘE K PROJEKTOVÉ SOUTĚŽI*:

PRO NOVÉ ŽADATELE:

PRO STÁVAJÍCÍ ŘEŠITELE:

PRO PROJEKTY S PLÁNOVANÝMI PUBLIKAČNÍMI VÝSTUPY:

Po vyplnění lze formulář automaticky odeslat na email grantovému referátu fakulty ke kontrole. Vždy je však třeba v předepsaném termínu odevzdat také podepsanou tištěnou verzi dokumentu.

Formuláře navíc nabízejí volitelnou možnost uložení dat pro další (průběžné a závěrečné zprávy): tato funkce vám ušetří čas při vyplňování údajů do dalších zpráv, nemusíte ji však využít a další zprávy můžete vyplnit ručně.

* Formuláře jsou ve formátu zfo. Tento formát lze otevřít a vyplnit pouze v programu Software602 Form Filler, který je zdarma ke stažení na stránkách výrobce: ke stažení zde. (Pokud budete mít s formulářem či s programem Software602 Form Filler problémy, obraťte se na Počítačové centrum, pana Jiřího Charváta: jiri.charvat@amu.cz, tel. 234 244 547.) Alternativně můžete využít webové verze formulářů (doporučeno zejména pro uživatele operačního systému Linux a OS počítačů Macintosh), které jsou již dostupné i mimo školní síť. Vyplněná data formulář uchovává 31 dní.

DALŠÍ DOKUMENTY:

Vyhlášení Projektové soutěže DKR pro rok 2017

 1. Pravidla Projektové soutěže se řídí Výnosem rektora č. 6/2015.
 2. Pro rok 2017 je soutěž otevřena pro Krátkodobé projekty s dobou řešení 1 nebo 2 roky a pro postdoktorandské projekty* s dobou řešení 1 rok.
 3. Rozpočet projektu nesmí v roce 2017 přesáhnout u krátkodobých projektů 350.000 Kč, u postdoktorandských projektů 100.000,-Kč.
 4. Předpokládaná částka k rozdělení v tomto kole projektové soutěže bude v roce 2017 činit 2 000 000 Kč.
 5. Harmonogram soutěže:
 • 29. 9. 2016 - vyhlášení soutěže;
 • 12.10.2016, 13 h - informační seminář pro žadatele v zasedací místnosti rektorátu AMU;
 • 18. 11. 2016 v 15 h - uzávěrka pro podávání přihlášek
 • v týdnu 5.- 9.12. 2016 - zasedání fakultních grantových komisí;
 • v týdnu od 12.- 16.12. 2016 - 1. zasedání Grantové komise AMU;
 • 10.1. 2016 - zveřejnění podmínečného rozhodnutí o přijetí /nepřijetí/ projektu ev.  přijetí s krácením rozpočtu (o definitivním financování projektu bude rozhodnuto po vyhodnocení závěrečných zpráv projektů ukončených k 31. 12. 2016 a dle výše přidělené institucionální podpory AMU na rok 2017);
 • v týdnu 6. – 10. 2. 2017 - 2. zasedání Grantové komise AMU: vyhodnocení závěrečných zpráv ukončených projektů a přidělení konkrétní výše finančních prostředků novým projektům v závislosti na rozhodnutí MŠMT o výši IP DKR pro rok 2017;
 • do konce února 2017 - zveřejnění výsledků.

Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Mgr. Tereze Petákové, PR manažerce AMU (tereza.petakova@amu.cz).


PRO STÁVAJÍCÍ ŘEŠITELE:

Zápisy FGK

Vyhlášení DKR